fot. wikipedia.org

M. Woś na konferencji na rzecz wolności religii w Waszyngtonie

Minister ds. pomocy humanitarnej Michał Woś wystąpił podczas rozpoczętej we wtorek Ministerialnej Konferencji Wspierania Wolności Religii (Ministerial to Advance Religious Freedom – MARF) w Departamencie Stanu w Waszyngtonie.

Trzydniowa konferencja, określana jako największe w historii zgromadzenie w obronie wolności religii, została zorganizowana z inicjatywy sekretarza stanu Mike’a Pompeo po raz drugi. Pierwsza konferencja MARF miała miejsce w siedzibie amerykańskiego resortu dyplomacji w lipcu ubiegłego roku.

Minister Woś wraz z przedstawicielami władz Węgier, Niemiec i Republiki Południowej Afryki wziął udział w dyskusji panelowej zatytułowanej „Wolność religii a współpraca rozwojowa i pomoc humanitarna”. Dyskusję prowadziła ambasador Deborah Birx, globalna koordynatorka rządu USA ds. walki z AIDS.

W wystąpieniu otwierającym dyskusję Michał Woś przedstawił filozofię i założenia polskich programów pomocy humanitarnej, w tym programów pomocy dla ofiar prześladowań religijnych w północnym Iraku.

Minister powiedział, że „rząd Polski promuje i realizuje ideę >>pomocy na miejscu<< jako działanie będące wyrazem poszanowania kultury, religii i pochodzenia tych osób, które pomocy oczekują”. Podkreślił, że jest to najbardziej efektywny finansowo sposób niesienia pomocy humanitarnej.

Jako jeden z przykładów takiej pomocy podał „polski autorski projekt” budowy zagród dla zwierząt połączony z zakupem zwierząt hodowlanych, realizowany w dolinie Sindżar i w miejscowości Chanke w irackim Kurdystanie.

„Program ten zmierza do pomocy kobietom ocalałym z niewoli Państwa Islamskiego (IS) poprzez zapewnienie im niezależności materialnej” – powiedział Michał Woś wskazując, że inicjatywa ta jest bardzo dobrze oceniana przez lokalną ludność.

W ubiegłym roku Polska pomogła w ten sposób 80 rodzinom jezydzkim, a w roku bieżącym polskie organizacje humanitarne, finansowane przez polski rząd, zamierzają zwiększyć zasięg pomocy do 180 rodzin.

W 2019 roku Polska planuje przeznaczyć na pomoc humanitarną i rozwojową ponad 800 mln USD (ok. 3 mld złotych). Znaczna część tych funduszy będzie przeznaczona na pomoc na Bliskim Wschodzie i w rejonie Afryki subsaharyjskiej – poinformował Michał Woś.

W czasie trzydniowej konferencji MARF Michał Woś zamierza odbyć spotkania dwustronne, m.in. z jednym z głównych uczestników tego wydarzenia, Markiem Greenem – szefem federalnej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (U.S. Agency for International Development – U.S. AID), która dysponuje personelem liczącym ponad 3 tys. pracowników i rocznym budżetem wynoszącym ponad 27 mld USD.

W listopadzie ubiegłego roku Green w imieniu amerykańskiej administracji podpisał list intencyjny (ang. memorandum of understanding) z rządem Polski. Gabinet premiera Mateusza Morawieckiego reprezentowała Beata Kempa, ówczesna minister ds. pomocy humanitarnej.

Porozumienie między U.S. AID a Polską to pierwsza taka umowa podpisana przez Agencję Rozwoju Międzynarodowego z rządem obcego państwa. Określa ono ogólne zasady współpracy polsko-amerykańskiej w realizacji programów pomocy dla mniejszości religijnych na Bliskim Wschodzie.

PAP/RIRM

drukuj