fot. Marek Borawski / Nasz Dziennik

M. Morawiecki: w 2018 r. znaczny wzrost wydatków na cele społeczne

W 2018 roku znacznie wzrosną wydatki na cele społeczne; przeznaczymy blisko 25 mld zł na „Rodzinę 500 plus”, wydatki na emerytury i renty będą wyższe o ok. 19 mld zł, na zdrowie o niemal 6 mld zł – poinformował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

„W projekcie budżetu przewidziany jest znaczny wzrost finansowania celów społecznych, takich jak program „Rodzina 500 plus”, na który przeznaczone zostanie blisko 25 mld zł. Wydatki na emerytury i renty zwiększą się o około 19 mld zł, z czego ponad 9 mld zł wynika z obniżenia wieku emerytalnego. Bardzo wysoki jest też wzrost wydatków na zdrowie, o niemal 6 mld zł, oraz na obronność o 4 mld zł” – wskazał Mateusz Morawiecki cytowany w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Polityk akcentował, że tak istotny wzrost finansowania celów społecznych i związanych z bezpieczeństwem może być bezpiecznie realizowany dzięki skutecznej odbudowie dochodów budżetowych i uszczelnieniu systemu podatkowego.

„Kluczowe są tu rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego, poprawa efektywności działania służb celno-skarbowych oraz stopniowa eliminacja luk prawnych” – wyjaśnił wicepremier.

Minister rozwoju i finansów  zaznaczył, iż przyjęty projekt budżetu na 2018 rok zakłada bezpieczny poziom deficytu, poniżej progów unijnych, spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej, oraz przyczyni się do umocnienia wysokiej jakości wzrostu gospodarczego.

W komunikacie podkreślono, że głównym celem prowadzonej polityki budżetowej pozostaje wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych.

PAP/RIRM

drukuj