M. Machałek: ZNP działa przeciwko nauczycielom i polskiej szkole

Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął akcję protestacyjną ws. zapowiadanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy edukacji. Akcja odbędzie się pod hasłem „Nie dla chaosu w szkole”. Z kolei na 19 listopada zapowiadana jest manifestacja.

W ramach akcji protestacyjnej Związek Nauczycielstwa Polskiego planuje zorganizowanie pikiety przed Sejmem w dniu pierwszego czytania projektu ustawy Prawo oświatowe.

Nie wiadomo jednak, kiedy się ono odbędzie, ponieważ projekt nie trafił dotąd pod obrady rządu. Zakończyły się dopiero uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne.

Poseł Marzena Machałek, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, mówi, że prezes ZNP Sławomir Broniarz, mimo szumnych zapowiedzi, nie dba o dobro nauczycieli.

– Sławomir Broniarz nie dba o dobro edukacji czy nauczycieli. Nie chce rozmów, nie chce konsultacji – chce tylko zaistnieć. Widać, że dba o własne dobro, pokazuje, jakim jest „obrońcą”, a tak naprawdę działa przeciwko nauczycielom i polskiej szkole. Nie dziwię się, że ZNP w tej chwili próbuje bojkotować reformę, podburzać nauczycieli i wprowadza nieprawdziwe informacje na temat tego, co się wydarzy. Tutaj apeluję o rozwagę, gdyż jestem przekonana, że reforma jest dobrze przemyślana – zaznacza Marzena Machałek.

Zgodnie z propozycją rządu od 2017 r. mają funkcjonować: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną szkoły branżowe, a gimnazja zostaną zlikwidowane.

RIRM

drukuj