Gustaw Herling-Grudziński. Fot. PAP/P. Polak

Łódź: IPN organizuje konkurs historyczny dla uczniów o G. Herlingu-Grudzińskim

Do 4 października łódzki Instytut Pamięci Narodowej przyjmuje zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu na najciekawszą formę dziennikarską popularyzującą wiedzę o Gustawie Herlingu-Grudzińskim. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich. Finał zaplanowano na listopad.

Jak poinformowała PAP Marzena Kumosińska z IPN w Łodzi, konkurs pt. „+Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach+. Gustaw Herling-Grudziński na tle historii Polski” jest organizowany w związku z trwającym Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

„Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o postaci Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz dziejach Polski w latach II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem losów obywateli II Rzeczpospolitej w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich” – dodała.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego kraju.

W pierwszym etapie zadaniem trzyosobowego zespołu będzie przygotowanie gazetki szkolnej lub audycji multimedialnej, poświęconej postaci pisarza i więźnia sowieckich łagrów lub wybranemu aspektowi historii Polski z okresu II wojny światowej. Wybrana forma dziennikarska musi zawierać minimum dwie wypowiedzi.

Finałowy etap, do którego zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 12 najlepszych zespołów, odbędzie się 22 listopada w Muzeum Miasta Łodzi. Będzie miał formę turnieju sprawdzającego wiedzę o życiu bohatera konkursu i o historii Polski w latach 1939-1989 i historii obozów pracy w ZSRS.

IPN czeka na zgłoszenia uczestników do 4 października. Prace należy nadesłać do 28 października, a ogłoszenie wyników pierwszego etapu zaplanowano na 8 listopada.

***

Gustaw Herling-Grudziński urodził się 20 maja 1919 roku w Kielcach. Przed wojną przez dwa lata studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Wtedy też podjął współpracę literacką z kilkoma czasopismami. W marcu 1940 roku podjął próbę przedostania się z Grodna na Litwę, skąd chciał dotrzeć na Zachód. Został aresztowany przez sowietów i skazany na 5 lat obozu. Trafił m.in. do łagru w Jercewie koło Archangielska. Opisał go w wydanym w 1951 roku w Londynie „Innym świecie”.

Został zwolniony z łagru w 1942 roku po długim strajku głodowym. Przyłączył się do armii generała Władysława Andersa. Z II Korpusem przeszedł szlak bojowy, walczył m.in. pod Monte Cassino. Pozostał we Włoszech. Związał się z założonym w Rzymie w 1946 roku Instytutem Literackim i z wydawaną przezeń „Kulturą”.

Od 1947 roku mieszkał w Londynie, a następnie pracował w Radiu Wolna Europa w Monachium. W Neapolu osiadł w 1955 roku, gdy ożenił się z córką wybitnego włoskiego filozofa Benedetto Croce – Lidią.

Dziełem jego życia jest „Dziennik pisany nocą”, wydawany od lat 70. i przetłumaczony m.in. na włoski.

Po raz pierwszy po wojnie pisarz odwiedził Polskę po 1989 roku. W 1998 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. Zmarł 4 lipca 2000 roku w Neapolu. Został pochowany na tamtejszym cmentarzu Poggioreale w kaplicy rodziny Croce.

PAP

drukuj