Listopadowa stopa bezrobocia najniższa od ’91

Stopa bezrobocia według szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wyniosła w listopadzie 8,2 proc., czyli tyle samo co w październiku – poinformowała minister Elżbieta Rafalska. To najniższy listopadowy wskaźnik od 1991 r.

Licząc rok do roku bezrobocie jest niższe o 1,4 pkt. proc. – podała minister na konferencji prasowej w Warszawie.

W listopadzie br. liczba bezrobotnych wyniosła ok. 1 mln 314 tys. obywateli i była o ponad 215 tys. osób niższa niż przed rokiem. Obecnie pracuje ponad 16 mln ludzi.

Minister Elżbieta Rafalska oceniła, że w porównaniu z danymi z ubiegłego roku sytuacja jest dużo lepsza.

– Pracodawcy poszukując dzisiaj pracownika na rynku muszą mu zaoferować wyższe wynagrodzenie, co jest dobrą sytuacją zarówno dla pracownika, jak i dla budżetu państwa. Jednak dzisiaj pracodawca musi także proponować wyższej jakości miejsce pracy. To jest sytuacja oczekiwana nie tylko przez pracowników, ale również pracodawców. Dobre, trwałe, dobrze płatne miejsca pracy to wyzwania dzisiejszego rynku pracy – podkreśliła szefowa resortu.

Od stycznia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie uruchamiało środki z funduszu na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i liczy na to, że nie będzie skoku, jeśli chodzi o wzrost bezrobocia w trzech miesiącach zimowych.

RIRM

drukuj