fot. PAP/Marcin Obara

Komisja weryfikacyjna przyjęła raport podsumowujący swoje dotychczasowe prace

Komisja weryfikacyjna przyjęła raport podsumowujący dotychczasowe prace komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji. Uchwałę w tej sprawie podjęto podczas posiedzenia niejawnego. Za przyjęciem raportu opowiedziało się 5 członków komisji, 2 było przeciw i 2 wstrzymało się od głosu.

Ponad 100 przesłuchań, ponad 100 decyzji, ponad miliard złotych odzyskany dla Warszawy – tak w dużym skrócie można podsumować ponad dwuletnie prace komisji. Główna teza raportu zakłada, że w warszawskim Ratuszu w latach 2007-2016 brakowało skoordynowanego nadzoru nad procesem reprywatyzacji. To prowadziło do patologii. Zabrakło nadzoru nad m. in. ustanawianiem kuratorów. Wpływ na niską jakość pracy urzędników miała presja wydawania ok. 300 decyzji oddawczych rocznie.

W raporcie wskazano, że warszawscy radni wielokrotnie byli  wprowadzani w błąd jeśli chodzi o proces reprywatyzacji – mówi szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

– Raport niedługo, w ciągu kilku dni zostanie opublikowany na stronach internetowych. Jednocześnie w formie papierowej zostanie rozesłany do najważniejszych instytucji w państwie: do marszałka Sejmu, do szefów klubów, do Prokuratury Krajowej, do Naczelnego Sądu Administracyjnego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oczywiście do prezydenta miasta, do samorządowego kolegium odwoławczego, do Najwyższej Izby Kontroli, która zresztą również w czasach rządów Platformy Obywatelskiej nie była zainteresowana warszawską reprywatyzacją. Te wszystkie najważniejsze instytucje w państwie zostaną wyposażone w sprawozdanie komisji z tego okresu, bo taki mamy obowiązek – zaznacza Sebastian Kaleta.

Komisja proponuje, aby zmienić system wypłacania odszkodowań lokatorom reprywatyzowanych kamienic. Obecnie decyzje o odszkodowaniach są kierowane przez władze Warszawy do sądu. Komisja weryfikacyjna działa od lipca 2017 roku.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj