Komisja Wenecka przyjmie opinię ws. polskiej ustawy o TK

Komisja Wenecka przyjmie dziś na sesji plenarnej opinię na temat nowej polskiej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Projekt opinii został sporządzony po wrześniowej wizycie delegacji Komisji w Warszawie. 

Opinia organu doradczego Rady Europy zostanie przyjęta na porannej sesji, a następnie będzie opublikowana na stronie internetowej Komisji. Nie ma charakteru wiążącego, jest natomiast zbiorem ocen, zaleceń i wskazówek.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński ocenia, że nie możemy się spodziewać obiektywnej opinii ze strony Komisji Weneckiej.

– Nie wierzę w to, aby to była obiektywna opinia, ponieważ jest ona  budowana wyłącznie na danych przesyłanych bezpośrednio przez polską opozycję. Dowody tego mieliśmy w przeszłości. Komisja Wenecka cały czas opiera się na fałszywych informacjach. Przeglądałem raport, który był dyskutowany na posiedzeniu jednej z komisji Rady Europy, gdzie dosłownie pojawiały się wklejone fragmenty opinii polskiej opozycji o zmianach w mediach publicznych. Z wielką przykrością muszę stwierdzić, że nie spodziewam  się, aby ta opinia była obiektywna – zaznacza Dominik Tarczyński.

Komisja Wenecka bada lipcową ustawę o TK na prośbę sekretarza generalnego Rady Europy Thorbjoerna Jaglanda.

Będzie to już drugie stanowisko tego organu na temat ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Przyjęta w marcu opinia na temat nowelizacji poprzedniej ustawy o Trybunale była krytyczna.

RIRM

drukuj