Komisja Sprawiedliwości zajmie się projektem o TK

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmie się dziś projektem nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W ubiegłym tygodniu przyjęła go sejmowa podkomisja, po rozpatrzeniu czterech projektów zmian prawa ws. Trybunału.

Finalny projekt wypracowano opierając się na propozycjach Prawa i Sprawiedliwości, które podkomisja uznała za bazowe.

Poseł Marek Ast z sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka ocenia, że projekt zawiera kompromisowe rozwiązania.

Myślę, że raczej koncyliacyjne rozwiązania. Dziwiłbym się, gdyby były one na etapie pracy komisji sprawiedliwości kwestionowane i w trakcie drugiego czytania. Jak wiemy, mamy jednak do czynienia z opozycją totalną, której nie chodzi o to, żeby wypracować kompromis. Cały czas powtarzam, że konflikt wokół TK to paliwo dla PO i Nowoczesnej. Pomaga im to podkręcać emocje wśród swojego elektoratu – zaznacza Marek Ast.

Zgodnie z zaproponowanym projektem pełny skład Trybunału to co najmniej 11 sędziów, a orzeczenia mają co do zasady zapadać zwykłą większością głosów. Ponadto sędziowie, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, ale nie są dopuszczeni do pełnienia obowiązków, mają być włączeni do składów orzekających.

RIRM

drukuj