fot. flickr.com

Komisja Europejska poparła strategię  „Od pola do stołu”

Rolnictwo ekologiczne zwraca się w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji. Wszystko wpisane jest w unijną strategię „Od pola do stołu”, której założenia w tym tygodniu przyjęła Komisja Europejska.  

Strategia „Od pola do stołu” to element unijnego Zielonego Ładu.  Jej założenia w połowie lutego przedstawił podczas debaty w Parlamencie Europejskim komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. W tym tygodniu przyjęła je Komisja Europejska.

– Rolnictwo staje się coraz bardziej podobne do przemysłu w wielu krajach, a my chcemy to zatrzymać i chcemy dać szansę mniejszym rolnikom, mniejszym gospodarstwom po prostu po to, żeby tereny się równomiernie rozwijały, żeby wieś się nie wyludniała, żeby ludzie nie uciekali ze wsi, żeby nie było tak, że znika 100 gospodarstw rodzinnych i na to miejsce powstaje jakiś jeden wielki koncern – podkreśla Janusz Wojciechowski.

Unijna strategia dla rolnictwa to bardziej ekologiczna produkcja, a co za tym idzie – ograniczenie stosowania chemicznych pestycydów, nawozów i antybiotyków.

– Ona dotyczy całego łańcucha produkcji żywności. Chodzi o to, żeby żywność była zdrowa i bezpieczna dla konsumenta – zaznacza Janusz Wojciechowski.

Europejscy rolnicy mają przed sobą ambitne wyzwanie. Jednak dla takich krajów jak Polska, które są oparte przede wszystkim na małych gospodarstwach rodzinnych, to szansa.

– Polscy rolnicy w tej polityce związanej z Zielonym Ładem, o ile inne sektory gospodarki mogą czuć się zaniepokojone, o tyle rolnictwo stoi przed wielką szansą – mówi Janusz Wojciechowski.

Na projekcie skorzystają także konsumenci, dla których bezpieczeństwo żywnościowe stało się w dzisiejszych czasach dużo ważniejsze. Realizacji planu nie ułatwia jednak fakt, że projekt wieloletnich ram finansowych, czyli budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, zakłada zmniejszenie wydatków na rolnictwo. Dlatego – jak podkreśla komisarz Wojciechowski – konieczne jest zwiększenie puli pieniędzy na rolnictwo w przyszłym unijnym budżecie.

TV Trwam News

drukuj