fot. episkopat.pl

Edukacja włączająca szansą na rozwój dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

Nauczyciele, rodzice i politycy dyskutowali w Katowicach o edukacji włączającej. Ma ona przede wszystkim umożliwić dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dobre warunki do nauki i rozwoju wśród zdrowych rówieśników.

Szkoły w województwie śląskim realizują już edukację włączającą, by ułatwić edukację osobom z niepełnosprawnościami, ale – jak mówi śląski wicekurator oświaty Jacek Szczotka – przed kuratorium jeszcze sporo wyzwań.

– Zależy nam na tym, żeby edukacja włączająca umożliwiała tym uczniom kształcenie w środowisku rówieśniczym, w którym będą mogli na równi z innymi pobierać naukę i osiągać w niej sukcesy – wskazuje Jacek Szczotka.

Chodzi o to, by podnieść jakość kształcenia wszystkich dzieci, które uczą się w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych, a mają zróżnicowane potrzeby edukacyjne.

– To, co pokazują międzynarodowe i nasze polskie badania, to to, że dobrze zorganizowana edukacja włączająca przynosi rzeczywiste efekty w funkcjonowaniu społecznym. W przygotowaniu młodych do bycia samodzielnymi, w kształtowaniu ich postaw, umiejętności pochylenia się, pomocy innym – podkreśla Elżbieta Neroj z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Edukacja włączająca służy nie tylko uczniom, którzy mają trudności w nauce, ale i tym, którzy są szczególnie uzdolnieni. Nauczyciele są przygotowywani do prowadzenia edukacji włączającej między innymi na Uniwersytecie Śląskim.

– Szukamy modeli, które byłyby najbardziej odpowiednie w kształceniu nauczycieli, a zarazem niezwykle istotne w realizowaniu założeń pedagogiki inkluzyjnej czy włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w główny nurt kształcenia – mówi prof. Zenon Gajdzica z Uniwersytetu Śląskiego.

W spotkaniu w Katowicach wzięła udział przedstawiciel Europejskiej Agencji do Spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej Amanda Watkins.

– Zostaliśmy poproszeni przez Komisję Europejską, aby w Polsce współpracować z Ministerstwem Edukacji Narodowej, aby pomóc wdrożyć w życie edukacje włączającą, która pomagałaby wszystkim uczniom mieć dostęp do edukacji na wysokim poziomie – wskazuje Amanda Watkins

Tak zwana edukacja włączająca realizowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 2017 roku. W województwie śląskim do placówek edukacyjnych uczęszcza blisko 28 tys. uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na różnego rodzaju niepełnosprawności.  Rozwiązania związane z edukacją włączającą wypracowane w Katowicach zostaną przedstawione w resorcie edukacji narodowej.

TV Trwam News

drukuj