fot. naszdziennik.pl

„Nasz Dziennik”: w Polsce nie ma przepisów kontrolujących darowizny od koncernów farmaceutycznych

W Polsce brakuje przepisów kontrolujących darowizny, które koncerny farmaceutyczne przekazują placówkom służby zdrowia, lekarzom i instytucjom naukowym – pisze dzisiejszy „Nasz Dziennik”.

Z informacji gazety wynika, że Ministerstwo Zdrowia nie wie, ile pieniędzy z tytułu dotacji trafia m.in. do Narodowego Instytutu Leków, który zajmuje się oceną wniosków o dopuszczenie leków do obrotu. Tymczasem okazuje się, że na jego działalność dwa światowe koncerny farmaceutyczne Pfizer i Roche przekazały w 2016 roku ponad 300 tys. złotych, które zostały przeznaczone m.in. na działalność naukową.

Poseł Kukiz’15 Paweł Skutecki z sejmowej Komisji Zdrowia podkreślił, że w tym przypadku może dochodzić do konfliktu interesów np. przy sprawie szczepień.

– Ponad rok temu badałem sprawę zespołu doradców do spraw szczepień ochronnych, powołanego przez ministra zdrowia. Tam okazuje się, że na kilkanaście osób, członków tego zespołu (konsultanci krajowi, bardzo poważani lekarze) prawie wszyscy byli równocześnie gdzieś „na garnuszku” koncernów farmaceutycznych, w różny sposób: w formie wykładów, prelekcji, badań klinicznych itd. Wtedy pytałem ministra zdrowia, czy nie widzi konfliktu interesów. Dostałem odpowiedź, że nie widzi, bo nie musiał zapytać. Jeżeli wchodzą w grę tak gigantyczne pieniądze, wchodzi w grę zdrowie i życie Polaków, to powinno to być uregulowane – zaznaczył Paweł Skutecki.

Poseł Paweł Skutecki dodał, że podobnie jak w sądownictwie powinno się wprowadzić m.in. obowiązkowe składanie oświadczeń majątkowych przez lekarzy, co umożliwiłoby większą kontrolę nad środowiskiem lekarskim.

Pfizer i Roche to jedne z największych koncernów farmaceutycznych na świecie, których roczny dochód przekracza 50 miliardów dolarów.

Oprócz dofinansowania dla Narodowego Instytutu Leków w ubiegłym roku wsparły one m.in. pojedynczych przedstawicieli zawodów medycznych oraz kilkanaście instytucji i organizacji łączną kwotą blisko 300 milionów zł. Poza tym wydały w Polsce ponad 440 milionów zł na działalność badawczo-rozwojową.

RIRM

drukuj