fot. M. Borawski/Nasz Dziennik

„Nasz Dziennik”: Gender wkracza do szkół

Ideologia gender – pod okiem rządu Prawa i Sprawiedliwości – przenika do polskich szkół. Chodzi o tzw. konwencję antyprzemocową wprowadzoną przez poprzednią koalicję PO-PSL. Mimo wcześniejszych zapowiedzi dot. walki z dokumentem uderzającym w rodzinę, PiS wykazuje bierność w tej kwestii. O sprawie pisze „Nasz Dziennik”. 

Konwencja Rady Europy „O zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” obowiązuje w Polsce od 1 sierpnia 2015 roku. Dokument pod przykrywką walki z przemocą, zawiera zapisy bezpośrednio uderzające w rodzinę i system edukacji.

W wyniku ratyfikacji Konwencji, każde państwo zobowiązane jest wprowadzić do programów nauczania w szkołach treści dotyczące tzw. „niestereotypowych” ról, zgodnie z ideologią gender. Prowadzenie edukacji „antydyskryminacyjnej” w tym zakresie ma mieć charakter systemowy i obligatoryjny.

Jak czytamy w „Naszym Dzienniku”, PiS w swojej kampanii wyborczej zapowiadało uchylenie konwencji Rady Europy, zatwierdzonej przez poprzedni rząd PO-PSL i krytycznie wypowiadało się na temat dokumentu. Dziś jednak – jak zaznacza dziennik – sprawa wygląda nieco inaczej.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i równego traktowania Adam Lipiński, powiedział, że rząd nie zamierza wypowiedzieć tzw. konwencji antyprzemocowej. Niestety, przedstawione na stronie pełnomocnika rządu obszary i formy dyskryminacji ze względu na płeć czy orientację seksualną wpisują się w promowanie politycznego ruchu homoseksualnego.

TV Trwam News/RIRM

drukuj