fot. wikipedia.org

Chełm podjął uchwały potępiające totalitaryzm komunistyczny

W poniedziałek 22 lipca Rada Miasta Chełm przyjęła dwie uchwały na wniosek tamtejszego prezydenta Jakuba Banaszka. Dokumenty dotyczą potępienia totalitaryzmu komunistycznego i PKWN oraz odebrania Honorowego Obywatelstwa Miasta Chełm Michałowi Roli-Żymierskiemu.

Inicjatorzy podkreślili, że data przyjęcia uchwał nie jest przypadkowa. To właśnie 22 lipca 1944 roku o godzinie 20:15 Radio Moskwa podało, że w Chełmie powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Na ten sam dzień datowano wydany przez ten organ Manifest. W rzeczywistości Manifest Lipcowy został podpisany i zatwierdzony przez Józefa Stalina w Moskwie, a pierwsi członkowie PKWN dotarli do Chełma 27 lub 28 lipca 1944 roku.

„Rada Miasta Chełm uznając, iż przez wiele lat zakłamywano historię przypisując Miastu Chełm miejsce ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, a także dobro Miasta Chełm i wszystkich jego mieszkańców przedstawia ocenę systemu komunistycznego w Polsce” – czytamy w treści uchwały dotyczącej potępienia totalitaryzmu komunistycznego.

Ponadto, Rada Miasta Chełm pozbawiła Honorowego Obywatelstwa Miasta Michała Roli-Żymierskiego – marszałka, dowódcy Armii Ludowej, wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, członka Komisji Wojskowej Biura Politycznego KC PZPR. Michał Łyżwiński, bo tak brzmi właściwe nazwisko Roli-Żymierskiego, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela 27 kwietnia 1982 roku. Rola-Żymierski miał na swoim koncie udział w aferze korupcyjnej, współpracę z NKWD oraz służbę komunistycznemu reżimowi, który po II wojnie światowej przejął władzę w Polsce.

O odebranie honorowego obywatelstwa wyżej wymienionemu w 2010 roku wnioskowali już chełmscy kombatanci.

„My – reprezentanci chełmskich środowisk niepodległościowych z okresu okupacji niemieckiej i sowieckiej, czynnie walczący z narzuconym Polsce przez Moskwę zbrodniczym ustrojem komunistycznym zwracamy się z prośbą o podjęcie działań w celu odebrania tytułu Honorowego Obywatela naszego miasta Michałowi Żymierskiemu” – pisali wówczas w swoim apelu.

Damian Zieliński/RIRM

drukuj