fot. twitter.com/CBAgovPL

CBA po kontroli złożyło zawiadomienie przeciw b. dyrektorowi WORD w Lublinie

Centralne Biuro Antykorupcyjne po kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie złożyło zawiadomienie do prokuratury przeciw b. dyrektorowi tego ośrodka – dowiedziała się PAP. CBA badało umowę na najem i budowę oddziału WORD w Kraśniku.

Renata Bielecka, nowa dyrektor WORD w Lublinie powiedziała PAP, że nie ma wiedzy na temat skierowania przez CBA zawiadomienia do prokuratury w sprawie jej poprzednika.

Pytana o niekorzystną – według CBA – umowę najmu powiedziała PAP, że według obecnego stanu ,,strony wiąże umowa, zgodnie z którą Oddział Terenowy w Kraśniku ma rozpocząć funkcjonowanie od 1 lipca 2019 r.”.

,,Strony umowy najmu rozpoczęły negocjacje umowy, bliższych szczegółów nie mogę podać ze względu na dobro prowadzonych rozmów” – powiedziała dyrektor WORD w Lublinie.

Temistokles Brodowski, naczelnik wydziału komunikacji społecznej CBA potwierdził we wtorek, że kontrola w lubelskim WORD zakończyła się skierowaniem zawiadomienia do prokuratury.

,,Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa niegospodarności i wyrządzenia szkody w majątku lubelskiego WORD przez byłego dyrektora Ośrodka. CBA poinformowało także Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez byłego dyrektora” – mówił PAP Brodowski.

Agnieszka Kępka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie powiedziała PAP, że takie zawiadomienie po kontroli CBA – dotyczące wyboru niewłaściwej oferty na kraśnicki oddział WORD, wpłynęło do prokuratury.

,,Trwają wstępne czynności w tej sprawie. Po ich zakończeniu prokuratura zdecyduje, czy wszcząć śledztwo w tej sprawie” – wyjaśnił PAP prokurator.

Funkcjonariusze departamentu postępowań kontrolnych z delegatury CBA w Lublinie sprawdzali WORD od 21 lutego do 28 marca. Wynajmujący zgodnie z podpisaną przez b. dyrektora umową ma otrzymać czynsz. Będzie to w sumie ponad 2 mln zł za 138 miesięcy (11 i pół roku). Według kontrolujących, podpisanie takiej umowy było działaniem niegospodarnym.

Umowę najmu zawarto w sierpniu 2018 r. CBA ustaliło, że WORD miał w 2018 roku dość własnych pieniędzy nie tylko, aby kupić działkę w Kraśniku, ale też zbudować na niej oddział. Przy tym – według roboczych wyliczeń samego ośrodka – gdyby prace budowlane zostały wykonane przez WORD, koszt budowy obiektu wyniósłby ponad 1,6 mln zł. Kontrola wykazała też, że Ośrodek miał do wyboru korzystniejszą cenowo nieruchomość do wynajęcia za mniejszą kwotę – 1,4 mln zł za taki sam okres.

Okazało się też, że wynajęta nieruchomość nie ma pełnowymiarowego placu manewrowego – nie można na niej przeprowadzić egzaminu praktycznego na motocyklowe prawo jazdy – kategorii A.

CBA wskazało też w zawiadomieniu, że złamana została generalna zasada – odstąpić od stosowania prawa zamówień publicznych przy nabyciu lub najmie nieruchomości można tylko, gdy jest już gotowy obiekt budowlany i to nie taki, który został wykonany na polecenie zamawiającego.

Inwestorem budowy obiektów kraśnickiego oddziału WORD jest spółka Centrum Handlowe Londyn, a budynek powstaje obok istniejącej już Galerii Handlowej Londyn – przy wylocie z miasta na północny wschód – w kierunku Chodla.

W województwie lubelskim działają cztery WORD-y – w Lublinie, w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu oraz ich filie w Puławach, Biłgoraju i Łukowie.

PAP/RIRM

drukuj