fot.twitter.com

ARiMR przyjmuje od dziś oświadczania ws. dopłat bezpośrednich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dziś przyjmuje oświadczania ws. dopłat bezpośrednich. Mogą je składać rolnicy, którzy we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarowali powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i w ich gospodarstwie nie zaszły żadne zmiany w stosunku do tego co deklarowali przed rokiem.

O szczegółach mówił rzecznik ARiMR Paweł Mucha.

Takie oświadczenia mogą złożyć rolnicy, którzy mają powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegają się wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową związaną z powierzchnią do uprawy chmielu, płatność do owiec, kóz, a także niezwiązaną do tytoniu. Taki wnioski mogą składać rolnicy, którzy ubiegają się o płatność do obszarów z ograniczeniami naturalnymi – tzw. ONW – poinformował Paweł Mucha.

Oświadczenia przyjmują biura powiatowe ARiMR. Można je złożyć osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Końcowy termin składania dokumentów mija 14 marca.

Więcej informacji można uzyskać w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej Agencji.

RIRM

drukuj