fot. men.gov.pl

A. Zalewska: W ciągu trzech lat wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 15 proc.

Reforma edukacji przebiega zgodnie z harmonogramem, a jej formalny etap został już zakończony – poinformowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Szefowa resortu zapowiedziała podwyżki dla nauczycieli. Dzisiaj rozpoczynają się także prekonsultacje ws. podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych.

Projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych zostanie wysłany do losowo wybranych placówek w kraju. Na zgłaszanie uwag dotyczących propozycji resortu, nauczyciele będą mieli czas do 26 maja.

Z kolei do końca tego roku szkolnego – z zakresu nowej podstawy programowej – ma zostać przeprowadzonych ponad 4 tysiące szkoleń.

Minister Anna Zalewska zapewnia, że w wyniku reformy edukacji nauczyciele nie musza obawiać się zwolnień i dodaje: w ciągu najbliższych trzech lat, wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 15 proc.

– Trzy lata i 15 proc. to harmonogram. Nasze dyskusje w zespole i deklaracje pani premier wyprzedziły, bardzo nam na tym zależało, prace nad projektem ustawy budżetowej. Potrzebujemy założeń do budżetu i projektu ustawy budżetowej po to, by precyzyjnie rozpisać i rozłożyć [fundusze na reformę oświaty]. Tam te zapisy w sposób jednoznaczny zostaną pokazane. 15 proc. w ciągu trzech lat – zaczynamy od 2018 roku, szczegóły zobaczymy w założeniach ustawy budżetowej. To jest nasza odpowiedzialność, to są bardzo duże, dodatkowe pieniądze do subwencji oświatowej – wskazuje szefowa resortu edukacji.

Resort edukacji zapowiada też zmiany w Karcie Nauczyciela. Chodzi m. in. o ujednolicenie  tygodniowego wymiaru godzin pracy dla pedagoga, psychologa, logopedy oraz doradcy zawodowego do 22 godzin. Zmienią się też zasady uzyskania awansu zawodowego.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj