fot. wikipedia

A. Czartoryski: Stworzymy cyklicznym manifestacjom cywilizowane warunki

Prawo i Sprawiedliwość chce umożliwić cykliczne zgromadzenia przez trzy lata w tym samym miejscu. Takie rozwiązanie zakłada nowela ustawy o zgromadzeniach publicznych, która trafiła do Sejmu.

Decyzje ws. zgromadzenia cyklicznego ma wydawać wojewoda. Ponadto, organ gminy będzie decydował o zakazie zgromadzenia, jeżeli ma ono odbyć się w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne.

W projekcie przyznano pierwszeństwo zgromadzeniom organizowanym przez organy władzy publicznej oraz zgromadzeniom odbywanym w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Chcemy przede wszystkim poszerzyć możliwości obywateli swobodnego manifestowania swoich poglądów – mówi poseł Arkadiusz Czartoryski, przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

– Nie chcielibyśmy nikomu ograniczać prawa do manifestowani, ale nie chcemy też zrzucać na policję siłowego obowiązku rozdzielania dwóch manifestacji. Moim zdaniem odległość 100 m pozwala zarówno widzieć, jak i słyszeć kontrmanifestację. Myślę, że cel takiej kontrmanifestacji będzie osiągnięty, a równocześnie zachowamy cywilizowane warunki do odbywania się manifestacji cyklicznych, czyli takich, które odbywają się przynajmniej trzy lata z rzędu, mają miejsce na tym samym terenie i w tym samym czasie i są zgłaszane przez te same organizacje wiele razy – zaznacza Arkadiusz Czartoryski.

Przewidywany termin wejścia w życie ustawy, to dzień jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

RIRM/

drukuj