fot. Wikipedia

450. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej

W Lublinie odbędą się dziś uroczystości upamiętniające 450. rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej. Głównym punktem obchodów będzie uroczyste spotkanie przedstawicieli parlamentu polskiego i litewskiego. 

W uroczystościach wezmą udział marszałkowie Sejmu i Senatu, przewodniczący Seimasu, czyli sejmu litewskiego oraz delegacje z Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Węgier.

Akt unii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego został podpisany 1 lipca 1569 r. na sejmie walnym w Lublinie.

Powołana w ten sposób Rzeczypospolita Obojga Narodów stała się jednym z najpotężniejszych organizmów politycznych ówczesnej Europy. Historyk prof. Mieczysław Ryba zwraca uwagę, że zawarcie Unii Lubelskiej miało też swoje słabe strony.

– Unia Lubelska stabilizowała państwo, które przetrwało jeszcze dwa wieki. W sensie cywilizacyjnym odwróciliśmy się od zainteresowania ziemiami zachodnimi. One były bardzo ważne dla wzmocnienia Korony. Uwikłaliśmy się za to w różne konflikty na Kresach, bo kiedy Ukraina weszła do Korony, wojny z Rosją, z Turcją angażowały nas w sposób niepomierny. Nie mając silnej kotwicy zachodniej nie byliśmy w stanie utrzymać tego państwa – wyjaśnia.

Mimo różnych trudności Unia Lubelska przetrwała do XVIII wieku, do uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która wprowadzała jednolite państwo. Potem nastąpiły rozbiory.

RIRM

drukuj