PKW podjęła decyzję ws. karty wyborczej w jesiennych wyborach samorządowych

Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję, że karta wyborcza w jesiennych wyborach samorządowych będzie miała formę tzw. płachty. 

O wyborze poinformował szef PKW. Wojciech Hermeliński wskazał, że w wyniku ostatniej noweli Kodeksu wyborczego zmniejszyła się dopuszczalna liczba kandydatów na liście, co spowodowało, że płachta będzie mniejsza. Ma mieć rozmiar od A4 do A2.

Zdaniem szefa PKW Wojciecha Hermelińskiego, płachta będzie wygodna dla wyborcy, ułatwi prace komisjom wyborczym i zmniejszy możliwość fałszowania głosów.

– Dużo wygodniej będzie wyborcom stawiać znaki głosując. Dla komisji będzie to też ułatwienie i przyspieszy postępowanie, bo nie będzie potrzeby kartkować książeczki. Książeczka będzie tylko wtedy, jeżeli liczba komitetów wyborczych na liście będzie większa niż 20. Myślę, że to będzie mniejszość. Generalnie będzie to lista jednostronicowo zadrukowana. Dla komisji będzie to znaczące ułatwienie i przyspieszy liczenie głosów. Lista będzie i nie trzeba będzie jej werbować, kartkować tak, jak książeczkę. W związku z tym będzie też mniejsza możliwość fałszowania, gdyby ktoś chciał jakieś znaczki dodatkowe wstawiać. Miejmy nadzieję, że takich sytuacji nie będzie w ogóle – podkreślił Wojciech Hermeliński.

 Wczoraj minął ponadto termin rejestrowania komitetów wyborczych w wyborach samorządowych. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 26 komitetów wyborczych, odmówiła rejestracji jednemu komitetowi; 2 komitety zostały wezwane do usunięcia wad.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Dwa tygodnie później, 4 listopada, przeprowadzona zostanie druga tura głosowania.

RIRM

drukuj