Petr Mach: skandaliczna ingerencja w wewnętrzne sprawy Polski

 

– Mamy do czynienia ze skandaliczną sytuacją, gdzie Unia Europejska wszczyna wobec Polski procedurę, która może zostać zakończona wycofaniem prawa głosu dla Polski – mówił czeski polityk. Chciał wiedzieć co naprawdę przeszkadza Komisji Europejskiej. – Czy to, że partia, która nie lubi obecnego kształtu UE wygrała te wybory? – pytał Petr Mach. – Jest to partia, która chce stawić czoła niesprawiedliwemu dyktatowi kwot rozdziału migrantów – taki jest powód. To skandaliczna ingerencja w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa – stwierdził Petr Mach.

Petr Mach z Czech wystąpił w Parlamencie Europejskim z plakietką „Jestem Polakiem”.

drukuj