Parlament Europejski: Głosowanie nad nową rezolucją ws. Polski

Komisja Parlamentu Europejskiego zagłosuje nad nową rezolucją w sprawie Polski. Nieoficjalnie – ma ona poprzeć decyzję o uruchomieniu wobec naszego kraju art. 7. unijnego traktatu.

Stanowisko wobec Polski podejmie komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Parlamentu Europejskiego. Nowa rezolucja jest pokłosiem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie uruchomienia artykułu 7. unijnego traktatu. Powodem jest rzekome zagrożenie prawa i demokracji w naszym kraju. Rezolucja Parlamentu Europejskiego wspiera komisję w swoich działaniach oraz wzywa państwa członkowskie do zajęcia się sprawą Polski. Urząd oczekuje również, że będzie na bieżąco informowany o poczynionych postępach na każdym etapie procedury. Rezolucja przygotowana przez komisję wolności może jeszcze ulec zmianie, ponieważ będzie musiała zostać zatwierdzona oraz przegłosowana na posiedzeniu plenarnym unijnego parlamentu.

Artykuł 7. traktatu o Unii Europejskiej przewiduje m.in. sankcje oraz zawieszenie prawa do głosowania na forum wspólnoty. Jednak zgodę na to muszą wyrazić wszystkie kraje członkowskie. Komisja Europejska domaga się od Polski m.in. zmian w Sądzie Najwyższym oraz Krajowej Radzie Sądownictwa. Chodzi o niestosowanie wobec obecnych sędziów obniżonego wieku emerytalnego. Kadencja Rady miałaby być natomiast nieprzerwana, a członków miałyby wybierać środowiska sędziowskie.

Stanowisko Polski wobec stawianych zarzutów przedstawił szefowi Komisji Europejskiej premier Mateusz Morawiecki z początkiem tego roku. Obaj politycy umówili się już na kolejne spotkanie i zapowiedzieli, że postępy w negocjacjach nastąpią do końca lutego.

TV Trwam News/RIRM

drukuj