Papież i kardynałowie apelują o pokój na Ukrainie

Papież Franciszek i obradujący w Watykanie kardynałowie z całego świata zaapelowali o natychmiastowe przerwanie przemocy oraz zgodę i pokój na Ukrainie. Apel ten znalazł się w deklaracji Kolegium Kardynalskiego na temat sytuacji w wielu krajach.

Po raz pierwszy od swego wyboru, Ojciec Święty Franciszek przewodniczy nadzwyczajnemu konsystorzowi. W obradach z papieżem uczestniczy około 185. księży kardynałów z całego świata. W sobotę, w liturgiczne święto katedry św. Piotra, wedle zwyczaju poprzedników Ojca Świętego Franciszka; papież mianuje nowych księży kardynałów.

W opublikowanej przez Watykan deklaracji podkreślono zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie. Papież Franciszek zaproponował, aby wystosować specjalne przesłanie do dwóch kardynałów z Ukrainy: do kardynała Mariana Jaworskiego, arcybiskupa seniora Lwowa i greckokatolickiego kardynała Lubomyra Huzara, emerytowanego arcybiskupa większego Kijowa.

Papież podkreślił, że hierarchowie ci „w tych dniach tak cierpią i mają tak wiele trudności w swojej ojczyźnie”. Ojciec Święty z wielką troską zaapelował o zaprzestanie przemocy na Ukrainie oraz pokój i zgodę już podczas środowej audiencji.

– Z niepokojem w sercu śledzę to, co w tych dniach dzieje się w Kijowie. Zapewniam naród ukraiński o mojej bliskości i modlę się za ofiary przemocy, za ich rodziny i za rannych. Zachęcam wszystkie strony do przerwania wszelkich akcji przemocy i szukania zgody oraz pokoju w kraju – mówił papież Franciszek.

Ojciec Święty Franciszek przed włączeniem do Kolegium Kardynalskiego nowych członków, rozpoczął w czwartek konsystorz poświęcony tematowi rodziny. Papież podkreślił, że od tego gremium oczekuje się od uznania piękna, prawdy i dobra rodziny, jej niezbędności dla przyszłości ludzkości, ukazania planu Boga w odniesieniu do rodziny i pomocy małżonkom we wprowadzaniu go w życie.

 

 

 

TV Trwam News/RIRM

 

drukuj