fot. PAP/Leszek Szymański

Państwowa Inspekcja Pracy wykazała najczęstsze nieprawidłowości wśród pracodawców w 2016 r.

Nieprzestrzeganie czasu pracy i zasad BHP, niewypłacanie lub spóźnianie się z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników – to najczęstsze nieprawidłowości, które stwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy w 2016 r.

Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć przedstawił sprawozdanie z działalności PIP za 2016 r. Sprawozdaniem zajmie się dziś sejmowa Rada Ochrony Pracy.

Roman Giedrojć poinformował, że Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w ubiegłym roku 82,5 tys. kontroli u blisko 68 tys. pracodawców. Podczas kontroli stwierdzono 80 tys. wykroczeń.

Roman Giedrojć zwrócił uwagę, że za przedstawionymi liczbami nierzadko kryje się ludzka krzywda.

Stan przestrzegania praworządności w stosunkach pracy, jak również w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa pracy, a wykonywanej pracy zarobkowej, nadal jest na poziomie niezadowalającym. W wyniku działań PIP w 2016 r. udało się uzyskać ponad 184 mln zł w wyniku wydanych ponad 6 tys. decyzji nakazowych. Proszę zwrócić uwagę, że ta kwota daje możliwość (w przypadku tych, których dotykały te nieprawidłowości) zapłacenia za czynsz czy kupienia podstawowych domowych potrzeb. Krótko mówiąc, te pieniądze zostały zawłaszczone przez nieuczciwych przedsiębiorców i pracodawców – podkreślił Roman Giedrojć.

Inspektorzy pracy nałożyli prawie 16 tys. mandatów na kwotę 19 mln zł. Do sądów PIP skierowała ponad 3 tys. wniosków o ukaranie.

RIRM

drukuj