Państwa członkowskie UE będą wspólnie kupować gaz?

Komisja Europejska chce umożliwić krajom Unii wspólne zakupy gazu. Taki zapis znalazł się w dokumencie, który ma zostać przyjęty w połowie lutego.

Ma to zwiększyć solidarność i współpracę państw Unii Europejskiej w razie zakłóceń dostaw błękitnego paliwa, jak również wzmocnić siłę przetargową w rozmowach z Rosją.

Unię energetyczną zaproponował jeszcze rząd Donalda Tuska, który dziś jest przewodniczącym Rady Europejskiej. Pomysł ten wówczas został oceniony krytycznie.

Poseł Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki, podkreśla, że wspólne zakupy surowca nie byłyby korzystne dla Polski. Pozytywnie ocenił pomysł Komisji Europejskiej, która proponuje w tym zakresie dobrowolność. Zaniepokojenie budzi jednak możliwość wglądu KE do kontraktów. Według eksperta powinno to dotyczyć wszystkich umów, a nie wybranych.

Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ta unia to na razie propozycje. To element pakietu, który składa się na realizacje unii energetycznej. W takim kształcie, jakim ona w tej chwili jest, ta unia energetyczna nie spełnia polskich oczekiwań – zwraca uwagę poseł Piotr Naimski.

Komisja Europejska planuje także przedstawienie strategii dotyczącej wykorzystania gazu płynnego i przechowywania surowca. Po oficjalnej prezentacji projektów aktów prawnych zajmą się nimi państwa członkowskie i Parlament Europejski.

RIRM

drukuj