Piętrząc podziały

W Polsce, jak wynika z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, doliczono się 40 proc. „dominicantes”, czyli wiernych, którzy biorą systematyczny

Holder przed sąd?

Izba Reprezentantów wyraziła dezaprobatę wobec prokuratora generalnego Erica Holdera za obrazę i lekceważenie Kongresu oraz opowiedziała się za jego ukaraniem.