fot. Paweł Palembas

Ostatni dzień na złożenie wniosków o pomoc w ramach programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Do dziś można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach programu ”Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Otrzymać można nawet 60 tysięcy złotych.

Dziś kończy się nabór wniosków na świadczenie z programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

– Jest to bardzo ciekawy program, ponieważ w ramach niego beneficjent może złożyć wniosek z biznesplanem. Jeśli zostanie on pozytywnie rozpatrzony, to beneficjent otrzyma pozytywną decyzję i ma wówczas prawo ubiegać się o jednorazową pomoc w wysokości 60 tysięcy złotych – mówił Krzysztof Adamkiewicz, dyrektor poznańskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Udzielenie pomocy ma na celu podniesienie wartości ekonomicznej gospodarstwa, czyli zwiększenie produkcji i dochodowości. O pomoc ubiegać się mogą rolnicy gospodarstw, których roczna wartość produkcji nie przekracza 10 tysięcy euro. Gospodarstwo rolne musi być prowadzone samodzielnie i mieć co najmniej jeden hektar.

Trzeba jeszcze spełnić kilka innych warunków.

– Rolnik bądź małżonek rolnika musi podlegać w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu rolników nieprzerwanie przez okres dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Musi także przedłożyć biznesplan, do którego realizacji również się zobowiązuje – wyjaśniła Karolina Kolańczyk z poznańskiego oddziału ARiMR.

Przyznaną dotację rolnik musi przeznaczyć na rozwój gospodarstwa.

Premię, którą otrzyma beneficjent musi w całości przeznaczyć na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą( w zakresie roślinnym lub zwierzęcym). 80 procent przyznanej pomocy musi przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe – podsumowała Karolina Kolańczyk.

Pieniądze przyznawane są w dwóch ratach.

TV Trwam News/RIRM

drukuj