fot. flickr.com

Ofensywa środowisk LGBT

Środowiska LGBT ruszyły z kampanią: „Po prostu reaguj”. Przekonują, że w Polsce muszą się zmagać z prześladowaniami i przemocą ze względu na swoją orientację. Wspiera ich Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Krytycy kampanii podkreślają, że jej celem jest ograniczenie wolności słowa, działalności gospodarczej, a przede wszystkim wolności do wyrażania swoich przekonań religijnych.

Adam Bodnar domaga się zmian w prawie i surowych kar za przestępstwa motywowane uprzedzeniami do osób LGBT.

– Jeżeli mamy na przykład motywację sprawcy, czyli formułowanie np. mowy nienawiści w stosunku do osób LGBT, to wtedy w zasadzie nie można tego ścigać z urzędu na podstawie tych przepisów. Nie można także tej motywacji brać pod uwagę w przypadku przemocy motywowanej nienawiścią w stosunku do osób LGBT – mówił Rzecznik Praw Obywatelskich.

Adam Bodnar nie określił jednak definicji tzw. mowy nienawiści. Przekonuje też, że osoby LGBT mają poczucie, że Polska nie jest ich państwem. Ma to zmienić kampania zorganizowana przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa, które walczy o prawa lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów.

– Kampania dotyczy przemocy głównie wobec osób LGBT, natomiast mechanizmy przemocy opartej na uprzedzeniach wobec różnych osób dotyczą nie tylko osób LGBT – wskazała Karolina Więckiewicz, koordynator projektu.

Mecenas Jerzy Kwaśniewski ze Stowarzyszenia na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przypomniał, że w ostatnim czasie to środowiska LGBT stosują daleko idącą przemoc i tzw. mowę nienawiści wobec większości społeczeństwa.

– To z ust pana wiceprezydenta Pawła Rabieja słyszeliśmy o wsadzaniu do więzień za krytykę postulatów politycznych LGBT. To z jego ust padały też propozycje prowadzenia zajęć z przeciwdziałania homofobii, gdzie homofobię definiowano jako sprzeciw wobec politycznych żądań tego lobby – przypomniał Jerzy Kwaśniewski.

Mamy do czynienia z ideologią, której zamiarem jest wprowadzenie zamętu w kwestii seksualności – wskazał z kolei Grzegorz Strzemecki ze Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych oraz Inicjatywy Obywatelskiej Rodzin. Środowiska LGBT dążą do seksualizacji małych dzieci.

– Kampania jest ewidentnym elementem ogólnej strategii LGBTQ, którą zrealizowano już w wielu krajach. Zaczyna się od polityki cierpienia, czyli podnoszenia prawdziwych bądź rzekomych krzywd LGBTQ, bo oczywiście krzywdy ludzkie zdarzają się wszędzie. Natomiast potem przechodzi się do agresji – tłumaczył Grzegorz Strzemecki.

Filozof Krzysztof Szokalski wskazał, że strategia środowisk LGBT „jest bardzo sprytna”. Ludzie mają skupić się na emocjach, a nie na zgubnym wpływie tych środowisk na dzieci i społeczeństwo. Tym bardziej, że Polacy jednoznacznie sprzeciwiają się różnym formą przemocy, a w Polsce notuje się mniej aktów agresji niż w innych krajach Unii Europejskiej.

– Jeśli my jako katolicy, chrześcijanie będziemy atakowani – przynajmniej nasze sumienie będzie atakowane informacjami, że jacyś biedni ludzie są bici i prześladowani – to my w sposób naturalny będziemy odczuwać pewnego rodzaju litość do tych osób. I to jest właśnie ten haczyk i trik, na który mamy być wszyscy złapani – wyjaśnił filozof.

Środowiska LGBT manipulują społeczeństwem – podsumował Waldemar Jaroszewicz z Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.

– Środowiska LGBT używają pojęcia „dyskryminacji” jako pałki na katolików; jako pałki na rodziców, którzy chcą kształtować swoje dzieci według swoich wartości – mówił Waldemar Jaroszewicz.

TV Trwam News/RIRM

drukuj