Nowela o ustroju sądów powszechnych wchodzi w życie

W życie weszła dziś nowela o ustroju sądów powszechnych. Przepisy zmieniają zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów. Wprowadzają też m.in. zasady losowego przydzielania spraw sędziom i zasadę niezmienności składu orzekającego do zakończenia prowadzonej sprawy.

Nowela stanowi część zapowiadanej przez Prawo i Sprawiedliwość szerokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Jest jedną z trzech ustaw przyjętych przez parlament i jedyną, którą zdecydował się podpisać prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego zawetował ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądowniczej. Jednocześnie prezydent zobowiązał się przedstawić własne projekty.

Publicysta Leszek Żebrowski przyznaje, że prezydent dał sobie mało czasu na przygotowanie kompletnych rozwiązań, które nie będą oprotestowane.

Prezydent powinien sam o tym myśleć, jaka będzie tego konsekwencja. Jeśli obiecał, że w ciągu dwóch miesięcy przedstawi własne propozycje, to właściwie to może być, albo to samo, co było, tylko dokona lekkich poprawek, ale to nie będzie wtedy jego propozycja. To nie będzie całościowe zaproponowanie ustaw nowych tylko poprawienie tego, co było, albo po prostu nie dotrzyma słowa. W takim terminie sprawdzić wszystko, zgodność z innymi ustawami, z całym polskim systemem prawnym, ale także europejskim. Nie wiem czy to jest możliwe w ciągu dwóch miesięcy dokonania takiego bardzo spektakularnego przedsięwzięcia, czyli wprowadzenie ustaw, które są całkowicie nowe i jednocześnie będą już całkowicie czyste, że ani opozycja, ani większość rządowa, nie będą protestować, przeciwko czemukolwiek – mówi Leszek Żebrowski.

Po opublikowani ustawy o ustroju sądów powszechnych KE wszczęła postępowanie wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów. Polski rząd podkreślił, że organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji państw członkowskich.

RIRM

drukuj