NIK: Zaniedbania w szpitalach mogą zagrażać pacjentom

W szpitalnych aptekach leki bywają źle przechowywane, a nadzór nad ich obrotem jest niedostateczny –  wynika z audytu Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonej w kilku wielkopolskich szpitalach. Zdaniem Izby, takie zaniedbania mogą zagrażać pacjentom.

NIK przypomina, że szpitalne apteki i działy farmacji powinny zapewniać racjonalną gospodarkę lekami, bezpieczeństwo pacjentów oraz racjonalizację farmakoterapii.

Wywiązywanie się ze świadczenia usług farmaceutycznych przez wybrane wielkopolskie szpitale sprawdziła delegatura NIK w Poznaniu – mówi Renata Durek, doradca ekonomiczny delegatury.

W trzech spośród czterech placówek nie były spełnione ustawowe wymogi dotyczące samego lokalu apteki oraz jej wyposażenia. Ujawniono też niewłaściwy obrót produktami leczniczymi. W jednej lecznicy dotyczyło to leków psychotropowych. Apteka szpitalna nie przekazała bowiem do utylizacji tej grupy leków, mimo że oddziały szpitalne wykazały je jako przeznaczone do kasacji. W dwóch szpitalach w lodówkach przeznaczonych do chowania leków pracownicy umieszczali produkty spożywcze. W jednej placówce wraz z lekami przeznaczonymi dla pacjentów oddziału dziecięcego przechowywany był lek przeterminowany – wyjaśnia Renata Durek.

W skierowanych do dyrektorów szpitali wnioskach pokontrolnych NIK apeluje m.in. o wzmocnienie nadzoru nad działalnością aptek szpitalnych, prowadzenie kompletnej dokumentacji leków i produktów leczniczych przekazanych do utylizacji.

NIK wnioskuje także o prawidłowe zorganizowanie lokali aptecznych  i właściwe ich wyposażenie.

Jak wynika z informacji nadesłanych do NIK, wszystkie skontrolowane szpitale podjęły już działania naprawcze.

RIRM

drukuj