fot: M.Borawski/Nasz Dziennik

NFZ przekaże dodatkowe 764 mln złotych do oddziałów wojewódzkich

Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże dodatkowe 764 mln złotych do oddziałów wojewódzkich Funduszu. Chodzi o poprawienie jeszcze w tym roku dostępności do świadczeń medycznych i skrócenia kolejek oczekujących pacjentów.

Zdaniem ministerstwa to także dobry krok ku zwieszeniu finansowania systemu polskiej służby zdrowia.

Nakłady mają wzrastać stopniowo z obecnych 4,5 procent PKB do docelowych 6 procent. Ścieżka zwiększania finansowania jest obecnie na etapie uzgodnień z Ministerstwem Finansów.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wyjaśnia na jakie cele zostaną wydatkowane dodatkowe pieniądze.

– Ta rezerwa jest przeznaczona przede wszystkim na finansowanie świadczeń zdrowotnych, które udzielane są dla dzieci, pediatrycznych, jak również w obszarze onkologicznym. Również te dodatkowe środki będą przeznaczone na finansowanie urazów ortopedycznych, głównie chodzi tutaj o wszczepienie endoprotez, i operacje zaćmy, czyli głównie na te obszary, gdzie były najdłuższe czasy oczekiwania, i to jest finansowane w ramach rezerwy, która została uruchomiona przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Te środki będą jak najszybciej trafiały do działów wojewódzkich, a dyrektorzy oddziałów przekażą dyrektorom szpitali, po to, żeby jak najszybciej skrócić te kolejki, żeby jak najwięcej świadczeń było sfinansowanych – tłumaczy wiceminister.

Narodowy Fundusz Zdrowia liczy, że dodatkowe fundusze pozwolą sfinansować leczenie 46 tysięcy pacjentów, chorych na zaćmę i skrócić kolejki do tomografii komputerowej o 43 procent. Znacznie, bo aż o 1/3, zmniejszy się także liczba oczekujących na badanie rezonansem magnetycznym.

Najwięcej środków –110 mln złotych – otrzyma mazowiecki NFZ.

RIRM

drukuj