fot. PAP/Radek Pietruszka

Min. Rafalska: Chcemy, aby jakość życia seniorów była coraz wyższa

Chcemy, aby jakość życia seniorów była coraz wyższa – podkreśliła w poniedziałek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska w Klubie Senior Plus w Nasielsku. „Starzenie się jest procesem, którego nie możemy zatrzymać, ale który możemy opóźnić” – dodała.

Minister Rafalska uczestniczy w uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w Klubie Senior Plus w Nasielsku.

Minister podkreślała, że w ramach polityki senioralnej rząd podejmuje szerokie działania, aby podtrzymać aktywność osób starszych. Szefowa MRPiPS dziękowała władzom samorządowym za zaangażowanie w programy przygotowywane przez rząd.

„Starzenie się jest procesem, który możemy opóźnić, ale którego zatrzymać nie możemy. Możemy go opóźnić poprzez różne formy aktywności, może to być aktywność fizyczna, aktywność umysłowa i aktywności społeczne” – powiedziała Elżbieta Rafalska.

Szefowa resortu podkreśliła, że ważne są starania o podnoszenie jakości życia seniorów.

Wskazała, że w 2018 r. na uruchomienie i działalność domów i klubów Senior Plus rząd przeznaczył 80 mln zł. Taką samą kwotę na realizację programu zarezerwowano w 2019 r. W Polsce jest 500 domów i klubów Senior Plus, w 2018 r. powstało 260 takich placówek.

Minister przypomniała, że realizowany jest także rządowy program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS). W latach 2016-2018 z oferty zajęć m.in. kulturalnych czy edukacyjnych skorzystało blisko 450 tys. osób.

Elżbieta Rafalska oceniła, że aktywna starość jest ciągle w Polsce zjawiskiem nowym.

„To często osoby starsze same mówią, że mają za sobą czas największej aktywności. I niepotrzebnie. Wiek starszy jest wiekiem, który niesie nowe wyzwania, to od nas zależy, czy tę aktywność zachowamy” – powiedziała szefowa resortu, wskazując, że służą temu m.in. placówki Senior Plus.

„Każdy z nas, wykorzystując bogate doświadczenie zawodowe, życiowe, może być w różny sposób aktywny” – podkreśliła minister rodziny.

PAP/RIRM

drukuj