Min. J. Szyszko o sukcesie toruńskiej geotermii na szczycie COP21

Wypowiedź ministra środowiska prof. Jana Szyszko (PiS) w audycji Aktualności Dnia. Wypowiedź dotyczy rozpoczętego w Paryżu szczytu klimatycznego. W trakcie obrad blisko dwieście państw ma się porozumieć w kwestii ochrony klimatu.


Pobierz

Pobierz

– Szczyt zgromadził prawie 200 państw świata. Są tutaj najwięksi producenci i emiterzy gazów cieplarnianych, ale są również państwa, które z tej emisji mają stosunkowo mało, czyli są wszystkie państwa rozwinięte, jak również państwa rozwijające się. Te państwa reprezentowane są przez rekordową ilość prezydentów (ponad 130). Jest też 139 przedstawicieli w randze prezydenta i premiera. Oprócz tego są oczywiście ministrowie.

Rzeczywiście szczyt reprezentowany jest przez najważniejsze osoby na świecie. Jest tutaj prezydent Obama, jest prezydent Putin, jest również nasza premier pani Beata Szydło. To są osoby, które będą odgrywały pierwszego dnia największą rolę.

Cały szczyt rozpoczął się o godzinie 10.00. Była ceremonia otwarcia. Ze swojej rocznej prezydencji zdał relację prezydent XX Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej, minister Peru – pan Manuel Vidal. Zdał on sprawozdanie ze swojej działalności oraz ze stanu przygotowania do negocjacji przed XXI Konferencją Stron Konwencji Klimatycznej, która właśnie się rozpoczyna.

Następnie plany na najbliższa przyszłość, czyli właśnie na najbliższe dwa tygodnie posiedzenia Konwencji Klimatycznej przedstawił –  minister Francji, w tej chwili prezydent już XXI Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej – Laurent Fabius. Mówił o tym, w jaki sposób chce doprowadzić do ustalenia stanowiska czy też stworzenia umowy, która będzie obowiązywała do roku 2020.

W części pierwszej wystąpił Książe Karol, jak również w imieniu Sekretariatu Komisji Europejskiej – władze Konwencji Klimatycznej w osobie Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Konwencji Zmian Klimatycznych ONZ, pani Christiana Figueres.

W tej chwili trwa debata, w której wystąpili prezydenci: Rosji, USA oraz Węgier i wszyscy jednogłośnie domagają się tego, aby dokonać nowego porozumienia w ramach Konwencji Klimatycznej po to, żeby zapobiec negatywnym skutkom, które w tej chwili występują na świecie. Z jakimi negatywnymi skutkami mamy do czynienia? Pogarsza się jakość powietrza – prawie wszystkie duże aglomeracje miejskie cierpią na brak dobrego powietrza, pogarsza się jakość wody – ponad 30 procent populacji ludzkiej na świecie cierpi na brak dobrej wody lub w ogóle na brak dostępu do jakiejkolwiek wody. Problem jest niezwykle istotny.

Jest to zbieżne również z negatywnym zjawiskiem jak zanik gatunków, a więc spadek wartości bioróżnorodności na świecie. Wiąże się to z degradacją gleb rolnych, która powoduje obniżenie produkcji żywności. Dotykamy poważnego problemu dotyczącego braku odpowiedniej żywności na świecie, a więc problemu głodu. Jest to również rozpatrywane w sensie bezrobocia, spraw związanych z migracją ludności, a więc są to najważniejsze problemy gospodarcze świata.

Do tej pory panuje jedność poglądów pod jednym względem, mianowicie mówi się, że zostały stworzone ramy prawne ku temu, aby przeciwdziałać tym procesom, które zostały zarysowane w 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. Te ramy prawne zostały ustanowione w formie trzech głównych konwencji gospodarczych świata: klimatycznej ONZ, o ochronie bioróżnorodności oraz o upustynnieniu. Są to konwencje, które dotyczą koncepcji zrównoważonego rozwoju, a więc koncepcji mówiącej, że świat powinien się rozwijać dla dobra człowieka i równocześnie powinien racjonalnie korzystać z zasobów przyrodniczych. Jest to bliskie koncepcji tej, która jest głoszona przez Kościół Katolicki, a mianowicie racjonalne użytkowanie, gospodarowanie z tworzeniem dla dobra człowieka. Mimo że te konwencje zostały wprowadzone w życie, a minęło już ponad 20 lat od tego momentu, stan środowiska nadal jednak się pogarsza. Coraz większe są problemy z wodą, z powietrzem, giną nam gatunki, problem głodu jest nierozwiązany i na tej Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej pierwsze wystąpienia mówią, że należy za wszelką cenę odwołać się do źródeł, a mianowicie do Konwencji Klimatycznej i zastosować dwa kierunki działań.

Z jednej strony chodzi o to, żeby racjonalnie użytkować zasoby energetyczne i w ten sposób, korzystając z nowych technologii oraz nowych źródeł energii, doprowadzić do tego, aby emitować mniej CO2 do atmosfery. Z drugiej strony CO2 jest niezwykle potrzebne do życia, jest gazem życia. W związku z tym trzeba nim racjonalnie gospodarować, żeby regenerować gleby rolne, aby te gleby rolne miały możliwość produkcji żywności o wysokiej jakości, aby regenerować lasy, a regeneracja lasów to nie tylko ich sadzenie, ale również odtwarzanie lasów zdegradowanych po to, żeby te lasy były w ten sposób przygotowane do produkowania dobrego powietrza, żeby miały wpływ na jakość wody i chroniły bioróżnorodność. To jest typowy przykład zrównoważonego rozwoju.

To jest to, co Polska mówiła od kilkunastu lat, że za wszelką cenę trzeba uruchomić sprawy związane z pochłanianiem CO2 przez żywe zespoły przyrodnicze, takie jak lasy czy gleby. Uzyskało to dużą aprobatę i w tej chwili każda ze stron mówi o tym, że należy wykorzystać możliwość pochłaniania CO2 przez lasy, aby prawidłowo funkcjonowały, żeby działały w tym kierunku, żeby efektem tego była lepsza woda, lepsze powietrze czy ochrona bioróżnorodności. Równocześnie,  chodzi o to, żeby te lasy tworzyły miejsca pracy.

Jestem niezwykle zadowolony z tego, że tu jesteśmy, ponieważ Polacy budowali wystrój wewnętrzny, a pani Premier spotkała się z polskimi firmami. Odbyło się podziękowanie za ciekawy, drewniany wystrój sal, terenu obrad oraz miało miejsce wspólne zdjęcie.

To jest pierwszy dzień. Obecnie do późnych godzin wieczornych będą trwały prezentacje głów państw. Zachęcają one do przyspieszenia prac nad wspólnym porozumieniem, które powinno wejść od 2020 roku. Wspólnym porozumieniem, które rzeczywiście zmierza w tym kierunku, żeby z jednej strony skorzystać z innowacyjności w zakresie nowych technologii, a z drugiej strony korzystać z innowacyjności pod względem inżynierii ekologicznej. A więc żeby wykorzystywać COpo to, aby regenerować układy przyrodnicze dla poprawy warunków życia człowieka na ziemi.

Polska powinna w tej kwestii odegrać tu dużą rolę, dlatego, że były to właśnie postulaty polskie. Wielokrotnie były postulowane na kolejnych konferencjach konwencji klimatycznej. Cieszę się, że te postulaty spotykają się obecnie z tak dużym zainteresowaniem.

Jutro, podczas obrad plenarnych będą miały miejsce dwie prezentacje polskie. Pierwsza prezentacja w zakresie konkretnych działań – chcemy pokazać wielki sukces geotermii toruńskiej, która jest w pewnym sensie rekordem świata pod względem możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych Polski do tego, żeby mniej emitować CO2, a równocześnie, by korzystać z tej energii cieplnej zmagazynowanej w pokładach geologicznych.

W drugiej prezentacji pokażemy wzór dla świata, który chcemy zaproponować – polskie leśne gospodarstwo węglowe, czyli w jaki sposób gospodarować lasami, po to, żeby pochłaniały one CO2, a równocześnie żeby produkowały więcej drewna – surowca produkowanego bezemisyjnie. O ile produkuje się taki materiał budowlany, jak stal, czy też cement, to wtedy trzeba emitować CO2. Produkcja drewna, które jest również surowcem i materiałem budowlanym, może wiązać się z pochłanianiem CO2.

Chcemy zaprezentować jutro polski unikat w tym zakresie – Polskie Lasy Państwowe, które są gotowe do tego, żeby służyć społeczeństwu, a również światu po to, żeby korzystając z dwutlenku węgla, chronić bioróżnorodność i pomagać człowiekowi tworząc miejsca pracy szczególnie w terenach niezurbanizowanych. Takie prezentacje odbędą się jutro.

Szczyt klimatyczny potrwa około 2 tygodni. Będziemy Państwa informowali na bieżąco o działaniach, rożnego rodzaju inicjatywach, a chcemy Polskę pokazać jako lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju w skali światowej. Mogę również powiedzieć, że te postulaty, które są tu zgłaszane są zbieżne z tezami, które zostały zawarte w encyklice Ojca Świętego „Laudato si”. Ta encyklika dotyczy właśnie spraw zrównoważonego rozwoju i właśnie Ojciec Święty w tym dokumencie mówił, że najwyższy czas ku temu, aby na bazie istniejącego prawa zbudować nowe porozumienie w skali światowej, które będzie szło w tym kierunku, żeby zacząć łagodzić negatywne skutki, które występują na świecie i rzeczywiście ta konwencja klimatyczna może być podstawą prawną działająca w tym kierunku.

Prof. Jan Szyszko, minister środowiska

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl