fot. PAP/Andrzej Grygiel

Min. B. Borys-Szopa: Rodzina jest naszym priorytetem i najlepszą inwestycją

Po blisko czterech latach rządów Prawa i Sprawiedliwości możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć – rodzina jest naszym priorytetem i najlepszą inwestycją – powiedziała cytowana w komunikacie przesłanym PAP minister pracy, rodziny i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

W komunikacie przekazanym w piątek PAP ministerstwo przedstawiło działania przeprowadzone przez MRPiPS na rzecz polskich rodzin. Jednym z nich jest program systemowego wsparcia polskich rodzin „Rodzina 500+”, wprowadzony z myślą o poprawie ich sytuacji materialnej oraz stworzeniu warunków ułatwiających podejmowanie decyzji o powiększeniu rodziny.

„Od początku działania programu, czyli od kwietnia 2016 r., do rodzin trafiło ponad 72,5 mld zł. Do niedawna wsparcie otrzymywało 3,6 mln dzieci do 18 lat w 2,3 mln rodzin. Od lipca 2019 r. programem Rodzina 500+ zostały objęte wszystkie dzieci do 18. roku życia. Zniesione zostało kryterium dochodowe w programie. Państwo polskie wesprze finansowo 6,8 mln naszych pociech w 4,4 mln rodzinach. Od 2020 r. na Program Rodzina 500+ będziemy przeznaczać rocznie ok. 41 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Według autorów komunikatu kolejnym programem na rzecz polskich rodzin jest uruchomiony w 2018 r. program „Dobry start”.

„To inwestycja w edukację polskich dzieci i wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, to wyrównywanie szans edukacyjnych niezależenie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodziny. W sumie w ramach programu „Dobry Start” w 2018 r. wypłacaliśmy dla 4,4 mln dzieci 1,32 mld zł” – napisali.

Poinformowali, że jeszcze w tym roku krąg osób uprawnionych do świadczenia zostanie poszerzony o uczniów szkół dla dorosłych i policealnych. Zmiany mają obowiązywać już od sierpnia.

Autorzy komunikatu przypomnieli także program „Maluch +”, wspierający rozwój instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

„Wszystko po to, by rodzice mogli spokojnie godzić życie rodzinne z zawodowym, nie martwiąc się o to, czy znajdzie się dla ich dziecka miejsce np. w żłobku” – podkreślili.

Przypomnieli, że od 2018 roku budżet programu „Maluch+” zwiększony został trzykrotnie – do 450 mln zł – dzięki czemu rozbudowana została sieć żłobków i klubów dziecięcych.

„Funkcjonujące przepisy znacznie utrudniały zakładanie żłobków. Dzięki wprowadzonym zmianom w tzw. ustawie żłobkowej łatwiej jest teraz założyć i prowadzić żłobek, przy zachowaniu wysokich standardów opieki nad dziećmi” – ocenili autorzy komunikatu.

Dodali, że dzięki programowi do końca 2019 r. powstanie w Polsce 27,6 tys. nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunów dziennych. W 2015 r. powstało ich 2,5 tys., czyli 10 razy mniej niż obecnie.

„Wskaźnik dostępności miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Polsce (wraz z opieką niań) wyniósł na koniec 2018 r. 19,4 proc., to o ponad 60 proc. więcej niż w 2015 r. W 2019 r. wskaźnik ten wyniesie 24,9 proc.” – stwierdzili.

Ministerstwo przypomniało, że rozwija Kartę Dużej Rodziny, czyli system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. „Od 2018 r. KDR jest dostępna również w formie aplikacji mobilnej, a od 2019 roku Kartę Duże Rodziny otrzymują także rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali troje lub więcej dzieci. Dzisiaj Kartę Dużej Rodziny posiada 783,5 tys. rodzin” – czytamy w komunikacie.

Według jego autorów w ostatnich latach znacznie wzrosły wydatki na politykę rodzinną.

„W 2015 r. środki na wsparcie rodzin stanowiły 1,78 proc. PKB, by w 2017 r. osiągnąć 3,11 proc. Objęcie wszystkich dzieci świadczeniami z programu Rodzina 500+ spowoduje wzrost wydatków z budżetu państwa na rzecz rodzin do poziomu ok. 4 proc. PKB w 2020 r.” – zaznaczyli.

„Według wyliczeń Europejskiego Urzędu Statystycznego najwyższy udział wydatków na świadczenia dla rodzin (w ogóle wydatków socjalnych) odnotowano w Luksemburgu. W 2016 roku było to ponad 15 proc. łącznych wydatków na świadczenia socjalne oferowane przez to państwo. Kolejne miejsca na podium przypadło Estonii i Polsce. W naszym kraju, według Eurostatu, świadczenia dla rodzin stanowiły 13 proc. wszystkich wydatków na świadczenia socjalne. To sporo powyżej unijnej średniej, która wynosi 9 proc.” – napisali.

„Szeroko pojęta inwestycja w rodzinę poprawiła jakość życia polskich rodzin” – ocenili autorzy. Dodali, że wskaźnik dzietności wynosił w 2015 r. tylko 1,29. W 2016 r. liczba urodzeń wyniosła 382 tys. i była większa o 13 tys. niż w roku poprzednim, a w 2017 r. urodziło się ok. 402 tys. dzieci, tj. o kolejne 20 tys. więcej. W 2017 r. wskaźnik dzietności wynosił dla całego kraju 1,45 – to o 12,4 proc. więcej niż dwa lata wcześniej – a w 2018 r. wyniósł ok. 1,44. „To jest poziom dzietności niespotykany od prawie 20 lat. Rodzinom po prostu żyje się lepiej” – stwierdzili autorzy komunikatu.

PAP/RIRM

drukuj