fot. Mateusz Marek/Nasz Dziennik

MEN: podpisano rozporządzenie ws. nowych ramowych planów nauczania

Minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie nowych ramowych planów nauczania. Są one konsekwencją zmiany struktury szkół oraz nowej podstawy programowej.

Zasadniczą zmianą ramowych planów nauczania jest sama ich konstrukcja. Do tej pory określały one minimalny wymiar godzin na całym danym etapie edukacyjnym. Teraz ustalana będzie tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu. Zmiany te wynikają z nowej podstawy programowej.

Modyfikacje w ramowym planie nauczania i podstawie programowej nie będą mieć aż tak wielkiego wpływu na organizację zajęć. W 8-letniej szkole podstawowej, tak jak jest to dzisiaj, w klasach od 1 do 3 nadal prowadzona będzie edukacja wczesnoszkolna. Ramowy plan przewiduje w każdej klasie na tym etapie 20 godzin lekcji tygodniowo. Podziału na poszczególne zajęcia dokonywać będzie nauczyciel prowadzący.

W czwartej klasie rozpocznie się nauczanie przedmiotowe. Każdego kolejnego roku w planie zajęć pojawiać się będzie nowy przedmiot.

Ramowy plan kształcenia obejmuje również zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zgodnie z nową podstawą programową jako pierwsi uczyć się mają uczniowie klas pierwszej, czwartej i siódmej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy branżowej.

Zmiana w nauczaniu w tych placówkach rozpocznie się 1 września 2017 roku i w następnych latach obejmie kolejne roczniki. W 4-letnim liceum i 5-letnim technikum wprowadzanie nowej podstawy rozpocznie się w 2019 roku.

TV Trwam News/RIRM

drukuj