M. Morawiecki: Rząd stawia na rewolucję solidarnościową, która stworzy rozwój Polski dużo bardziej zrównoważony

Podczas wczorajszej konferencji „Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Mateusz Morawiecki, minister finansów i rozwoju tłumaczył, że rząd chce zapewnić perspektywę także mniejszym firmom i ludziom w regionach, gdzie jest duże bezrobocie lub praca jest niepewna.

Wicepremier Mateusz Morawiecki, podkreślił, że aby to osiągnąć, rząd chce skorzystać z siły wolnego rynku i wesprzeć krajowych przedsiębiorców.

Żeby oni chcieli pracować w tych małych ośrodkach, również w obszarach wiejskich. Tutaj są te perspektywy gospodarcze poprzez inne filary Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: filar eksportowy, innowacyjnej gospodarki, i reindustrializacyjny. Mam nadzieję, że w najbliższych latach zobaczymy, że przynoszą odpowiednie owoce. To znaczy z jednej strony udaje się utrzymać w ryzach budżet, pomimo tych wydatków 50 mld rocznie (a przecież cały deficyt niedawno to było 50 mld). Z drugiej strony, że to koło zamachowe procesów inwestycyjnych zarówno poprzez nasze działania finansowe, fiskalne, budżetowe, ale w szczególności poprzez rozwój poszczególnych firm, firm prywatnych, że będą one przynosiły jak najlepsze owoce – akcentował wicepremier Morawiecki.

Wicepremier Mateusz Morawiecki wskazał, że pieniądze z jednej strony są wypracowywane w uszczelnieniu budżetu, w walce z mafiami VAT-owskimi. Z drugiej strony pomoże je wypracować przyspieszony, zrównoważony wzrost gospodarczy – tłumaczył. Polityk dodał, że ważnym programem jest Mieszkanie Plus, który może skłonić m.in. do powrotu do kraju naszych rodaków.

RIRM

drukuj