fot. Ewa Sądej / Nasz Dziennik

Łatwiejszy dostęp i poszerzenie uprawnień Karty Polaka

Prawo i Sprawiedliwość chce ułatwić dostęp do Karty Polaka. Mają ją wydawać także wojewodowie – taką zmianę zakłada projekt nowelizacji ustawy o Karcie Polaka. Dokument przewiduje również poszerzenie uprawnień dla jej posiadaczy.

Propozycje zmian w przepisach przedstawił na wczorajszym posiedzeniu komisji Łączności z Polakami za Granicą jej przewodniczący Michał Dworczyk.

Polityk zapowiedział, że na kolejnym posiedzeniu, które ma się odbyć 16 grudnia, planowana jest dyskusja i głosowanie nad uzasadnieniem projektu.

Zgodnie z nowymi zapisami posiadacze Karty Polaka mieliby ponadto zostać zwolnieni z opłat za przyjęcie i rozpatrzenie kilku wniosków, m.in. o wizę krajową. Poszerzone miałyby zostać także uprawnienia do wsparcia socjalnego.

Jeszcze w tym roku do laski marszałkowskiej trafi projekt ustawy – powiedział poseł Michał Dworczyk, przewodniczący sejmowej komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Przewidujemy między innymi możliwość łatwiejszego osiedlania się w Polsce dla tych osób, które – na podstawie Karty Polaka – chciałyby przyjechać do naszego kraju i zostać tu na zawsze. Po roku automatycznie będą mogli otrzymać obywatelstwo. Jest też nadawany specjalny status naszym rodakom posiadającym ten dokument. Chcemy, żeby w sytuacjach ekstraordynaryjnych, taki jak np. konflikt zbrojny czy innych nadzwyczajnych sytuacjach, obowiązkiem państwa polskiego było traktowanie naszych rodaków, posiadaczy Karty Polaka, na tych samych zasadach co obywateli polskich, z poszanowaniem prawa międzynarodowego. Dlatego, gdyby zaszła taka sytuacja, że trzeba byłoby  ich ewakuować, nagle wesprzeć, w tej chwili do tego będzie już podstawa prawna, czego bardzo brakowało – zaznaczył Michał Dworczyk.

Proponowane zmiany zostały skonsultowane z 10 organizacjami zrzeszającymi Polaków mieszkających za granicą.

Od 29 marca 2008 r., dnia wejścia w życie ustawy o Karcie Polaka, do 15 maja ub.r. polskie urzędy konsularne przyjęły ok. 140 tys. wniosków o Kartę Polaka. Wnioskodawcy odebrali 110 tys. Kart Polaka. Najwięcej złożono na Białorusi oraz na Ukrainie.

 

RIRM

drukuj