fot. twitter.com/Kukiz15

Kukiz’15 domaga się jawności umów państwowych

Posłowie Kukiz’15 domagają się jawności umów państwowych i samorządowych firm i instytucji. Wicemarszałek Stanisław Tyszka przedstawił w poniedziałek projekt ustawy o obowiązku upublicznienia rejestru umów cywilnoprawnych przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. 

Projekt ustawy to kontynuacja akcji polegającej na wysyłaniu próśb do gmin o publikację rejestrów umów cywilnoprawnych zawieranych przez nie z podmiotami zewnętrznymi.

Jak zaznacza Stanisław Tyszka, celem projektu jest wprowadzenie obowiązku upublicznienia rejestru umów cywilnoprawnych dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych w ich Biuletynach Informacji Publicznej.

Wiem, że organizacje pozarządowe starają się wymóc na poszczególnych ministrach obecnego rządu PiS, żeby tego typu rejestry umów na bieżąco publikowali. Różnie bywa w przypadku różnych ministerstw. Nasza ustawa porządkuje tę sprawę zobowiązując ministerstwa, samorządy, ZUS, KRUS, NFZ i wszystkie jednostki z sektora finansów publicznych do tego, żeby realizowały zasadę przejrzystości finansów publicznych i jawności informacji dla obywateli. Przypominam, że są to pieniądze obywateli. Obywatele mają święte prawo wiedzieć, jak każda złotówka z ich pieniędzy jest wydawana. Temu służy nasza inicjatywa ustawodawcza – wskazuje wicemarszałek Stanisław Tyszka.

Złożony projekt wpisuje się w akcję „PoniedziałekWolności” prowadzoną przez część posłów Kukiz’15.

Wcześniej do marszałka skierowano m.in. projekt o najprostszej deklaracji VAT w Europie, likwidacji gabinetów politycznych, jednym terminie rozliczeń podatkowych i likwidacji akcyzy na samochody osobowe.

RIRM

drukuj