Komisja weryfikacyjna bada reprywatyzację adresu Bema 76

Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji bada reprywatyzację warszawskiego adresu Bema 76. Decyzja zwrotowa zapadła w 2012 roku.