Kolejne wyróżnienie dla WSKSiM

WSKSiM w Toruniu została bardzo dobrze oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną na kierunku Politologia. Wyróżnienie dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia.

PKA pod ocenę wzięła osiem kryteriów jakościowych. Siedem z nich uzyskało ocenę bardzo dobrą m.in. program studiów, zasoby kadrowe a także system wsparcia studentów. Ocenę wyróżniającą przyznano za infrastrukturę dydaktyczną.

Wcześniej Polska Komisja Akredytacyjna wyróżniła WSKSiM za nauczanie na kierunku dziennikarstwo. To pierwsza jednostka niepubliczna, która otrzymała taką ocenę.

W uchwale Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej czytamy:

„Spośród ośmiu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów jakościowych siedem uzyskało ocenę „w pełni”. […] Kryterium dotyczące infrastruktury dydaktycznej uzyskało ocenę „wyróżniającą”.

Wcześniej WSKSiM w Toruniu została wyróżniona przez Komisją za kształcenie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Spośród wszystkich ocenianych uczelni wyższych, WSKSiM jako pierwsza jednostka niepubliczna otrzymała wówczas ocenę wyróżniającą. Wydana ocena polskiej komisji akredytacyjnej kierunku politologia to kolejne potwierdzenie najwyższych kwalifikacji uczelni mieszczącej się przy ulicy Starotoruńskiej w Toruniu.

Uczelnia cały czas się rozwija. WSKSiM od nowego roku akademickiego proponuje studia magisterskie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Wśród specjalności znalazły się: dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska.


RIRM/TV Trwam News

drukuj