Nie ma jeszcze nowego regulaminu TK

Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie zakończyło  prac nad przyjęciem nowego regulaminu TK. Ma on m.in. uregulować procedury wyboru kandydatów na prezesa Trybunału przedstawianych prezydentowi RP.

Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego zebrało się wczoraj. Po zakończeniu obrad ogłoszono przerwę, ale nowego terminu nie wyznaczono. Konieczność wdrożenia nowego regulaminu wynika z przyjęcia ustawy, która zmieniła m.in. zapisy o wyłanianiu kandydatów.

Zgodnie z lipcową ustawą, kandydatów na stanowisko prezesa czy wiceprezesa Zgromadzenie wybiera spośród sędziów, którzy w głosowaniu tajnym uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

Dr hab. Marek Dobrowolski zwraca uwagę, że choć Trybunał ma prawo uchwalić wewnętrzny regulamin dotyczący również trybu wybierania kandydatów na prezesa, to jednak regulamin nie może zmieniać ustawy.

W ustawie w sposób jednoznaczny jest sformułowane, że Trybunał Konstytucyjny przedstawia trzech kandydatów na prezesa prezydentowi. Tego rozwiązania – zawartego w ustawie – Trybunał w żadnym razie nie może zmienić regulaminem. Gdyby do tego doszło i TK w swoim regulaminie sformułował przepisy pozwalające mu przedstawić dwóch a nie trzech kandydatów, to oczywiście byłoby to niezgodne z ustawą i generowałoby kolejny konflikt polityczny, bo trudno sobie wyobrazić, żeby prezydent nie zareagował na taką sytuację odmową powołania prezesa Trybunału. W ten sposób spór o TK przeszedłby w kolejną fazę – wskazuje dr hab. Marek Dobrowolski.

Zawiadomienia o obradach nie dostał Mariusz Muszyński – jeden z trzech sędziów wybranych w grudniu ub.r., których prezes TK Andrzej Rzepliński nie dopuszcza do orzekania.

Ten z kolei poinformował wczoraj, że choć sędziowie byli obecni na zgromadzeniu, to jednak nie brali w nim merytorycznego udziału, bo nie zostali przez niego zaproszeni.

RIRM

drukuj