J. M. Jackowski: zwolnienie polityków nie rozwiąże sprawy

Zwolnienie urzędników nie rozwiązuje sprawy; to typowa ucieczka do przodu – uważa senator PiS-u Jan Maria Jackowski. Polityk odniósł się do działań prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz w związku z aferą reprywatyzacyjną w ratuszu.

Prezydent stolicy zdecydowała o rozwiązaniu Biura Gospodarki Nieruchomościami i zwolnieniach dyscyplinarnych. Zapowiedziała, że do czasu uchwalenia tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej będą wstrzymane wszystkie zwroty nieruchomości w Warszawie.

W ocenie senatora Jana Marii Jackowskiego tego typu działania nie rozwiązują sprawy.

– Mamy do czynienia z typowym działaniem o charakterze PR-owskim czyli takim pod opinię publiczną, żeby pokazać, że coś robi się w sprawie. To nie rozwiązuje jednak kwestii podstawowej, mianowicie, w jaki sposób mogło dojść do tego, że jeżeli ktoś miał roszczenia do jakiś nieruchomości w Warszawie i był szarym obywatelem, byłym właścicielem lub spadkobiercom byłego właściciela to nie mógł swojej sprawy załatwić na mocy obowiązującego prawa. Natomiast w sytuacji, gdy sprzedał roszczenia, wtedy ta sprawa nabierała błyskawicznego przyspieszenia i nawet w ciągu kilku tygodni dochodziło do zwrotu nieruchomości – powiedział Jan Maria Jackowski.

Politycy Kukiz’15 chcą powołania komisji śledczej, która zadbałaby proces reprywatyzacji w całej Polsce. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka zwrócił uwagę, że Polska jest jedynym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, który nie uchwalił ogólnej ustawy o reprywatyzacji.

– Klub Kukiz’15 wystąpi z wnioskiem o powołanie komisji śledczej ds. nieprawidłowości przy reprywatyzacji w całym kraju. Brak ustawy o reprywatyzacji przełożył się na to, że lokatorzy byli często w sposób brutalny wyrzucani przez tych ludzi, którzy traktowali tę dziką reprywatyzację jako biznes. Kukiz’15 uważa, że należy jak najszybciej uchwalić ogólną ustawę o reprywatyzacji – wyjaśnił Stanisław Tyszka.

Na konieczność zbadania sprawy wskazują także przedstawiciele innych klubów parlamentarnych. Sprawą tzw. „dzikiej” reprywatyzacji zajmuje się już Prokuratura; decyzje warszawskiego ratusza w tej sprawie bada także CBA.

RIRM

drukuj