Fundacja Małych Stópek wysyła nieodpłatne pendrivy z pomocą dydaktyczną

Fundacja Małych Stópek wysyła edukacyjne pendrive’y, które stanowią pomoc dydaktyczną dla katechetów, nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie oraz doradców rodzinnych.  Filmy pro-life służą do przeprowadzenia spotkania na temat wartości życia człowieka.

To całkowicie nieodpłatna propozycja dla wszystkich, którzy pracują z ludźmi, szczególnie młodymi. Jak podkreśla prezes Fundacji Małych Stópek, ks. Tomasz Kancelarczyk, zawartość pendrive’a to wyjątkowy materiał multimedialny, służący wyłącznie do celów dydaktycznych.

–  Są to zebrane według nas najlepsze filmy dostępne w internecie, które można wykorzystać wyłącznie do celów edukacyjnych. Każdy opatrzyliśmy komentarzem, który przygotowali pracownicy i wolontariusze Fundacji Małych Stópekwyjaśnia ks. Tomasz Kancelarczyk.

Filmy te z jednej strony są doskonałym podsumowaniem tematu wartości życia człowieka, nie tylko tego pełnosprawnego, ale również tego niepełnosprawnego, z drugiej zaś stanowią pierwszy krok do wejścia w nierzadko trudną dyskusję z uczniami na temat obrony życia. Filmy nie mają antyaborcyjnego charakteru, ale są „dla życia” – dodaje kapłan.

Jak akcentuje prelegent Fundacji Małych Stópek Anna Pleskot oprócz filmów, na nośnikach multimedialnych znajduje się także specjalny instruktaż.

– To pomoc dla nauczycieli, chcących zorganizować takie lekcje. Instruktaż zawiera najważniejsze treści zaczerpnięte z każdego filmu, które warto poruszyć na spotkaniu z młodzieżąpodkreśla Anna Pleskot.

Materiały pro-life można uzyskać po uprzednim zgłoszeniu się na: zamowienia@fundacjamalychstopek.pl

Fundacja Małych Stópek/RIRM

 

drukuj