Ekonomiczny i gospodarczy optymizm w Polsce

Kończący się dziś rok to dobra okazja do podsumowań i wyznaczenia celów na najbliższe miesiące. A te, szczególnie w dziedzinie ekonomii i gospodarki, napawają optymizmem.

Pierwszy, bardzo istotny aspekt to rosnąca płaca minimalna. Od przyszłego roku płaca minimalna wzrośnie o 150 zł brutto dla pracowników zatrudnionych na etat oraz wyniesie 14,7 zł brutto za godzinę dla samozatrudnionych oraz zleceniobiorców. Rosną także najniższe emerytury.

Od marca najniższe emerytury oraz renty wzrosną do 1100 zł brutto. Wszystkie pozostałe świadczenia będą wyższe o co najmniej 70 zł brutto. Na podwyżkę świadczeń pozwala dobra sytuacja budżetowa. Na koniec listopada budżet zanotował rekordową nadwyżkę na poziomie ponad 11 mld zł.

Przyszłoroczny budżet będzie stanowić element kontynuacji obecnej polityki społecznej, a także realizację kolejnych projektów – mówi szef sejmowej komisji finansów poseł Andrzej Szlachta.

Zaczynaliśmy rządzić krajem przy deficycie prawie 60 mld zł, a w tym budżecie proponujemy 28,5 mld zł, czyli mamy ponad 50 proc. zmniejszenie deficytu. Prognoza wykonania budżetu za 2018 r. na koniec listopada jest bardzo optymistyczna, że zaprognozowany w tym budżecie na 2018 r. deficyt w wysokości 41,5 mld zł będzie zmniejszony prawie o połowę, a może nawet więcej – podkreśla Andrzej Szlachta.

Warto dodać, że wzrostowi świadczeń towarzyszy spadek bezrobocia. Od wielu miesięcy obserwujemy trend spadkowy – bezrobocie jest historycznie niskie. Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 5,8 proc.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj