Dziś pierwsze czytanie noweli dot. policji

Dziś ma się odbyć pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o policji. Początkowo było ono planowane na wczoraj. Wieczorem, konwent seniorów zdecydował jednak o przełożeniu rozpatrywania ustawy na dziś.

Nowe przepisy przewidują katalog przestępstw, w przypadku których można wnioskować do sądu o podsłuch oraz ograniczają czas jego stosowania do 18 miesięcy.

Opozycja zarzuca rządowi próbę inwigilacji Polaków. Nie zgadza się z tym szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Podkreśla, że nowelizacja ma zupełnie inny cel.

– Jest to ograniczenie, a nie rozszerzenie kompetencji. Przykład to czas, w którym jest możliwe stosowanie środków operacyjnych. Otóż jest on zawężony maksymalnie do 18-tu miesięcy. Pod rządami obecnej ustawy ten czas nie jest niczym ograniczony. Takie postępowania trwają nawet wiele lat. W tej ustawie został przedstawiony także katalog spraw, które podlegają czynnościom operacyjnym – zaznaczył Mariusz Błaszczak.

Szef MSWiA dodał, że projekt realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r. Trybunał zakwestionował wówczas obowiązujące przepisy. Stwierdził, że pozwalają służbom na zbyt daleko idącą ingerencję w naszą prywatność i nakazał zmianę przepisów.

Rząd PO-PSL nie wykonał tego wyroku. PiS ma na to tylko miesiąc. 6 lutego mija bowiem termin na wykonanie wyroku.

RIRM

drukuj