Dzień Świętości Życia

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeżywamy dziś Dzień Świętości Życia. Celem tego dnia jest pobudzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Księża biskupi podkreślają, jak ważne jest dziś przypominanie, że życie jest darem od Boga i wymaga szczególnej opieki oraz szacunku.

Dlatego w wielu miastach przejdą marsze dla życia i rodziny, organizowane będą koncerty i sympozja. Jest to również okazja do podjęcia się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Coraz więcej osób odczuwa potrzebę serca, by uczestniczyć w tym dziele. To wielki dar dla Kościoła i społeczeństwa – podkreślił dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin ks. Przemysław Drąg.

– Takim działaniem, które wspiera duchową adopcję, ale także nasze rodziny i małżeństwa, są także marsze dla życia i rodziny. One idą z różnych przyczyn, ale zawsze jednoczy je to samo – chcemy promować wartość życia. Chcemy czynić to w sposób pozytywny, radosny. Chcemy zapraszać całe rodziny, aby były ze sobą blisko, aby w tym szczególnym dniu przypominały sobie, że życie jest piękne, jest radością, że życie przeżywane w rodzinie, w małżeństwie daje człowiekowi przyszłość i nadaje sens temu, co on czyni. Dlatego zapraszamy, aby w swoim kalendarzu rodzinnym zaplanować wspólne wyjście na marsz dla życia i rodziny – zaznaczył ks. Przemysław Drąg.

Informacje o tym, jak włączyć się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, można znaleźć na stronie www.duchowaadopcja.pl.

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae”.

RIRM

drukuj