Dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis zeznawała przed sejmową komisją

Dyrektor Lidia Kochanowicz bardzo precyzyjnie i jasno przedstawiła sytuację finansową Fundacji Lux Veritatis. Posłowie zadawali wiele pytań – powiedziała pos. Krystyna Pawłowicz, która uczestniczyła w posiedzeniu.

Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesłuchała w charakterze świadka Lidię Kochanowicz, dyrektor finansową Fundacji Lux Veritatis, w ramach postępowania o postawienie przed Trybunałem Stanu członków KRRiT. Posiedzenie odbyło się za zamkniętymi drzwiami.

Dyrektor Lidia Kochanowicz prawie cztery godziny zeznawała przed komisją. Kochanowicz przedstawiła posłom wszystkie zarzuty jakie fundacja podnosiła zarówno w odwołaniach od decyzji KRRiT jak też Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego a obecnie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

– Przedstawiłam fakty, które według fundacji świadczą o tym, że podmioty, które uczestniczyły w postępowaniu koncesyjnym, w którym Krajowa Rada nie przyznała fundacji miejsca na cyfrowym multipleksie były traktowane przez Krajową Radę nierówno; że postępowanie było prowadzone z rażącym naruszeniem prawa. Także przedstawiłam wszystkie informacje dotyczące zdolności finansowej tych podmiotów, i inne nieprawidłowości o których wcześniej mówiłam na posiedzeniach Komisji Sejmowej – powiedziała Lidia Kochanowicz

Sprawa dotyczy postępowania o postawienie przed Trybunałem Stanu czterech z pięciu członków KRRiT. Wśród nich są: Jan Dworak – przewodniczący KRRiT, Krzysztof Luft, Witold Graboś oraz Sławomir Rogowski

– Wszyscy z zainteresowaniem słuchali tego, co mówiła pani Dyrektor Lidia Kochanowicz. Bardzo precyzyjnie i jasno przedstawiła sytuację finansową Fundacji Lux Veritatis. Posłowie zadawali wiele pytań. Boje się tylko, że oni i tak wszystko przegłosują tak jak im się spodoba. W moim przekonaniu Krajowa Rada wykonuje jakieś interesy polityczne, bo to nie były przecież decyzje oparte na prawie. Według mnie jest to widowisko na zasadzie – proszę pozwalamy, jednak konsekwencje nie będą wyciągnięte  – powiedziała pos. Krystyna Pawłowicz.

Postawienia przed TS członków KRRiT domaga się PiS w związku z nieprzyznaniem TV Trwam miejsce na pierwszym multipleksie cyfrowym. W uzasadnieniu wniosku posłowie PiS wskazali na łamanie prawa podczas konkursu.

Poseł Arkadiusz Mularczyk, wiceszef sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej zwraca uwagę, że przed komisją będzie przesłuchiwanych jeszcze kilkanaście osób w szczególności urzędnicy Krajowej Rady. Może to potrwać około miesiąca.

Poseł tłumaczy, że po upływie tego terminu będą zgłoszone wnioski o kolejne dowody – ekspertyzy opinie biegłych. Jeżeli to nie nastąpi to komisja podejmie decyzję merytoryczną.

Polityk liczy na poparcie wniosku parlamentarzystów z Platformy Obywatelskiej.

– Każdy trzeźwo myślący człowiek oceniając tę sytuację nie może mieć żadnych wątpliwości, że KRRiT dyskryminuje i nierówno traktuje fundację Lux Veritatis i TV Trwam. Będziemy o tej sprawie rozmawiać. Sprawa jest otwarta, ale decydujący głos będzie miała PO, bo to oni mają większość w komisji – zaznaczył poseł Arkadiusz Mularczyk.

W trakcie rozpoznania – jak dodaje poseł – jest odwołanie jakie złożyli przedstawiciele fundacji do NSA od wyroku WSA. Wojewódzki sąd oddalił skargę fundacji, jednak istotne było zdanie odrębne jednego z sędziów.

– Sam sędzia wypunktował błędy KRRiT i uznał, że decyzja o nieprzyznaniu koncesji TV Trwam powinna być nieważna. Jest duża szansa, że na dalszym etapie odwoławczym decyzje mogą być zmienione. To może mieć duży wpływ na postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Mogę powiedzieć, że wniosek jest zasadny i zrobimy wszystko, żeby osoby które dopuściły się niegodziwości wobec TV Trwam zostały pociągnięte do odpowiedzialności – zaznaczył poseł Arkadiusz Mularczyk.

Wczoraj sejmowa komisja przesłuchała w charakterze świadka o. Tadeusza Rydzyka, Dyrektora Radia Maryja. Jak powiedział poseł Arkadiusz Mularczyk, wiceszef sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, to przesłuchanie było bardzo ważne. O. Tadeusz Rydzyk przedstawił komisji uchybienia, których dopuściła się KRRiT rozpatrując wniosek koncesyjny Fundacji Lux Veritatis. Wśród nich wymienił m.in. naruszenie zasad konstytucyjnych, wolności słowa, prawa dostępu do informacji, dyskryminowanie Fundacji Lux Veritatis. WIĘCEJ

Po zakończeniu postępowania komisja uchwala sprawozdanie o wystąpieniu do Sejmu z wnioskiem o pociągnięcie osoby lub osób objętych wnioskiem do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, albo o umorzenie postępowania.

Uchwałę Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

RIRM

drukuj