CMWP SDP: Akcja „Media bez wyboru” – obroną interesów właścicieli prywatnych mediów

Akcja „Media bez wyboru” jest działaniem skierowanym na obronę interesów właścicieli prywatnych mediów przed nałożeniem na nich nowego podatku – oceniło CMWP SDP. Na obecnym etapie prac nie można przewidzieć, „w jaki sposób regulacje wpłyną na realizację zasady wolności słowa”.