fot. Marek Borawski / Nasz Dziennik

Chrystus obecny w każdym pokoleniu wierzących

O wymiarach uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz potrzebie publicznego wyznawania wiary mówi ks. prof. Waldemar Chrostowski, biblista i teolog.  

W liście apostolskim poświęconym Eucharystii Ojciec święty Jan Paweł II wskazał na jej trzy fundamentalne wymiary, mianowicie: Eucharystię jako obecność Jezusa Chrystusa, jako ofiarę Jezusa Chrystusa, a także jako wspólną ucztę tych, którzy Jezusa Chrystusa wyznają. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa – bo taka jest pełna nazwa tej uroczystości – znaną w naszej polskiej tradycji jako uroczystość Bożego Ciała, świętuje się, obchodzi się przede wszystkim pierwszy wymiar wskazany przez Jana Pawła II, czyli obecność Jezusa Chrystusa. Rzeczywistą i prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

Wyznajemy, że pod postaciami chleba i wina jest rzeczywiście obecny Ten, którego w naszej wierze wyznajemy jako Mesjasza i Syna Bożego. Jego historyczna obecność na ziemi trwała około 33 lat, a ponieważ Jezus był prawdziwym człowiekiem, ta obecność była wpisana w rzeczywistość historyczną, geograficzną i topograficzną Ziemi Świętej.

Natomiast od Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa mówimy o obecności sakramentalnej – tej, która stała się możliwa dzięki Ofierze Krzyżowej Chrystusa i Jego Zmartwychwstaniu. Tej, która została zapowiedziana w synagodze w Kafarnaum, a następnie została zapowiedziana w słowach Jezusa, które powtórzone przez św. Jana Ewangelistę, mówią nam, że „do końca ich umiłował”. „Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował”.

Eucharystia jest znakiem miłości Jezusa Chrystusa. Miłości, dzięki której jest On obecny nie tylko w tym pokoleniu, które go znało i doświadczyło historycznie, ale sakramentalnie jest obecny w każdym pokoleniu wierzących. I właśnie w uroczystość Bożego Ciała tę obecność wyznajemy i to nie tylko w sensie ściśle kościelnym (w świątyni) i w kontekście kościelnym, ale Eucharystia wraz ze swą obecnością Chrystusa wychodzi na nasze ulice. Pojawia się w wioskach i w miastach. Uznanie rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa ma charakter publiczny. Ono wskazuje i potwierdza, że wiara nie jest sprawą prywatną człowieka, lecz jest sprawą osobistą – i każdy, kto dokonał wyboru Jezusa Chrystusa, kto się za nim opowiedział, ma obowiązek publicznego wyznawania wiary.

W naszej polskiej rzeczywistości uroczystość Bożego Ciała ma bardzo bogatą oprawę związaną także  z naszymi przyzwyczajeniami, historią. W związku z tym w każdym regionie naszego kraju jest bardzo zróżnicowana i wzbogacona o rozmaite elementy nie tylko pobożności, ale również folkloru. I właśnie to dodaje jej piękna, sprawia że jest szczególnie uroczysta i jest nie tylko składnikiem naszej wiary, ale także naszej polskiej kultury i tradycji.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski, biblista i teolog

RIRM

drukuj