„By czas nie zaćmił i niepamięć”

Kształtowanie postaw patriotyzmu, zdobywanie wiedzy historycznej oraz rozwijanie umiejętności literackich – to główne cele podlaskiego konkursu historycznego „By czas nie zaćmił i niepamięć”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych.