Nie będzie wycinki drzew na terenach Krajowego Zasobu Nieruchomości

Na terenach przekazanych do Krajowego Zasobu Nieruchomości przez Lasy Państwowe nie będzie dokonywana wycinka drzew – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Resort odniósł się do procedowanych w Senacie przepisów, mających umożliwić budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus na gruntach Skarbu Państwa.

Projekt ustawy zakłada, że  Krajowy Zasób Nieruchomości na potrzebę realizacji programu ma przejąć od Lasów Państwowych 600 tys. ha gruntów zalesionych.

„Solidarność” leśników wyraziło jednak obawy, że może to doprowadzić m.in. do przejmowania, sprzedaży i wycinki lasów.

Jacek Cichocki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, podkreślał na antenie TV Trwam, że tereny leśne, które mają być przekazywane do Zasobu, są bardzo istotne m.in ze względu na usytuowanie.

– Te lasy stanowią pewien bufor na przedmieściach aglomeracji. Są to tereny bardzo ważne z punktu widzenia obecnych aglomeracji miejskich, z przyrodniczego punktu widzenia krajobrazowego i takiego, gdzie te lasy służą człowiekowi w sposób wielofunkcyjny. Mówiłem wcześniej o użytkach, o drewnie, ale tak naprawdę wokół miast te lasy mają szczególną rolę i powinny być traktowane w szczególny sposób. Jeśli nie ma alternatywy i trzeba poprowadzić i rozbudować taką infrastrukturę, to jak najbardziej, ale to powinna być ostateczność po wyczerpaniu wszelkich innych możliwości – powiedział Jacek Cichocki.

W wydanym komunikacie ministerstwo zapewniło, że ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości chroni tereny leśne, a nieruchomości, na których prowadzi się gospodarkę leśną, nie będą przeznaczane pod zabudowę mieszkaniową.

Zakazane będzie też organizowanie przetargów na użytkowanie wieczyste takich gruntów.

RIRM

drukuj